Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Kommunfullmäktige (KF)

Kommunens högsta beslutande instans

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kan jämföras med en lokal riksdag.

I fullmäktige sitter 21 ledamöter som tar beslut om alla stora frågor som berör Ljusnarbergs kommun. I princip allt som tas upp i fullmäktige har behandlats i ett utskott eller i kommunstyrelsen.

Frågor som är av stor vikt för kommunen eller av principiell karaktär måste tas upp i fullmäktige. En sådan fråga kan till exempel vara hur mycket skatt man som kommuninvånare ska betala.

Val till kommunfullmäktige

Du kan rösta i valet till kommunfullmäktige vart fjärde år. Resultat av 2018 års val till kommunfullmäktige i Ljusnarbergs kommun gav följande mandatfördelning i fullmäktige.

  • Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S) 8 ledamöter, 4 ersättare
  • Centerpartiet (C) 1 ledamöter, 3 ersättare
  • Liberalerna (L) 1 ledamot, 2 ersättare
  • Miljöpartiet (MP) 1 ledamöter, 2 ersättare
  • Moderata Samlingspartiet (M) 3 ledamöter, 2 ersättare
  • Sverigedemokraterna (SD) 6 ledamöter, 3 ersättare
  • Vänsterpartiet (V) 1 ledamöter, 2 ersättare

Presidium

Presidiet består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden med ansvar för fullmäktiges sammanträden, initiativ till och uppföljning av tillfälliga beredningar, kontakter med den kommunala revisionen samt samråd med gruppledarna och kommunstyrelsens presidium.
Ordförande för kommunfullmäktiges presidium är:

Ordförande: Ken Karlsson (S)
1:a vice ordförande: Mathias Eriksson (SD)
2:a vice ordförande: Ulf Hildebrandt (M)


Ledamöter

Följande ledamöter i kommunfullmäktige är utsedda att representera respektive parti 2018-2022:

Ordinarie

Ersättare

Daniel Johansson (M)

Ingemar Kjellin (M)

Jörgen Hart (M) 2:e Vice ordförande

Ulf Hildng (M)

Peter Johansson (M)

Matti Pakola (C)

Niklas Hermansson(C)

Kai Pakola (C)

Hendrik Bijloo (L)

Ralf Nielsen (L)

Ewa-Leena Johansson (S)

Åsa Rosenberg (L)

Ken Karlsson (S) Ordförande

Kjell Eriksson (S)

Ulla Kalander-Karlsson (S)

Annika Renbro (S)

Gert Stark (S)

Inger Willman (S)

Maud Tsupukka (S)

Jon Brossberg (S)

Antti Tsupukka (S)

Ulla Diedrichsen (V)

Mattias Svedberg (S)

Göran Eriksson (V)

Torgny Björn (S)

Linn Wennberg (MP)

Eva Renberg (V)

Kevin Peart (MP)

Ronnie Edvardsson (MP)

Erik Jansson (SD)

Mats Larsson (SD)

Ronnie Wegerstedt (SD)

Mathias Eriksson (SD) 1:e vice ordförande

Thomas Berntsson (SD)

Fredrik Heiser (SD)


Niklas Bäcker (SD)


Åsa Wennberg (SD)


Hans Karlssson (SD)Sammanträdestider 2020

Torsdagen den 13 februari
Torsdagen den 16 april 
Torsdagen den 14 maj
Torsdagen den 17 juni (onsdag)
Torsdagen den 17 september
Torsdagen den 15 oktober
Torsdagen den 12 november
Torsdagen den 17 december

Samtliga sammanträden äger rum klockan 18.30 i Tingssalen i Tingshuset. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580 - 805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00