Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Allmänna val

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. De allmänna valen omfattar val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett geografiskt område.

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är endast de röstberättigade som bor i valdistriktet som får rösta där.

Valnämnden

Information om de allmänna valen, inklusive beställning av ambulerande röstmottagare och dubblettröstkort, kan du få av:

Valnämnden, Ljusnarsbergs kommun
0580-805 01, 0580-805 08
kommun@ljusnarsberg.se

 

Förtidsröstningen inleds den 24 augusti 2022.

Under förtidsröstningsperioden har du möjlighet att rösta i en röstningslokal som passar dig. När du ska förtidsrösta behöver du ha med dig röstkort och legitimation.

Ljusnarsbergs kommun anordnar även förtidsröstning på institutioner.

Du kan självklart även välja att förtidsrösta på en annan ort än där du bor. Se bara till att ha med dig röstkort och legitimation!


Tingshuset i Kopparberg, 24 augusti – 10 september

Måndag, onsdag och fredag, klockan 12.00-18.00

Tisdag och torsdag, klockan 12.00-20.00

Lördag och söndag, klockan 10.00-14.00


Kommunhuset i Kopparberg, 11 september

Söndag den 11 september, klockan 08.00-20.00


Saknar du röstkort? Dubblettröstkort kan erhållas av kommunen eller Valmyndigheten.

Läs mer om hur du förtidsröstar på: Förtidsrösta - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Se mer information på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.

Se mer information på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen arrangerar förtidsröstning med begränsat öppethållande, tidigare benämnt Institutionsröstning, på äldreboendena:


Koppargården
Torsdagen den 1 september, kl. 09.00-10.00
Plats: Entrén på äldreboendet Koppargården

Solgården
Torsdagen den 1 september, kl. 10.30-11.30
Plats: Matsalen på äldreboendet Solgården

Treskillingen
Fredagen den 2 september, kl. 09.00-11.00
Plats: Lilla matsalen på äldreboendet Treskillingen

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.


Ambulerande röstmottagare tjänstgör följande tider:
24 augusti – 10 september, måndag – fredag, klockan 13.00-16.00

Söndag den 11 september, klockan 10.00-18.00.


Boka tid för ambulerande röstmottagning:

Telefonnummer: 0580-805 01 eller 0580-805 08.

E-post: anders.andersson@ljusnarsberg.se eller johan.qvist@ljusnarsberg.se

På valdagen kan du rösta i din vallokal. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i. Alla vallokaler är öppna klockan 08.00 – 20.00.

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal. Vid borttappat röstkort, hör av dig till valkansliet.

Om du inte kan rösta i din vallokal kan du rösta i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen.


Följande vallokaler i Ljusnarsbergs kommun öppet under valdagen
11 september 2022:

Hörken
Bygdegården, Hålldammsvägen 2, Hörken

Ställdalen
Förskolan Åstugan, Björkvägen 37, Ställdalen

Kyrkbacksskolan
Kyrkbacksskolans cafeteria, Myrbogatan 2, Kopparberg

Bångbro
Solstickan, Daglig verksamhet, Solgårdsvägen 6, Bångbro

Tingshuset
Tingshuset, Gruvstugutorget, Kopparberg


Se mer information på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Du som har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst, till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be en röstmottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen.

Se mer information på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppen rösträkning

Söndag den 11 september, efter klockan 20.00 sker rösträkningen i respektive vallokal. Rösträkningen är öppen för allmänheten.

 

Onsdagsräkning

Onsdag den 14 september, klockan 10.00 genomförs onsdagsräkning i kommunhuset i Kopparberg. Rösträkningen är öppen för allmänheten.


Vid detta tillfälle behandlar kommunen:

  • de förtidsröster som röstmottagarna underkänt på valdagen
  • de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som aldrig skickats ut till vallokal eller kommit till kommunen efter valdagen.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om valen till riksdag, kommun, region, Europaparlamentet eller Sametinget.

Du hittar också information om det svenska valsystemet, hur arbetet i vallokaler och lokaler för förtidsröstning går till, de politiska partiernas personvalsedlar samt information på andra språk än svenska.

Valmyndigheten
010-575 70 00
www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580-805 01

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg