Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks K 2020-09-30.pdf 523.4 kB 2020-09-23 12.49
03. Uppföljning av individ- och familjeomsorgen.pdf 430.9 kB 2020-09-23 12.49
03b. Bos § 151 Uppföljning av individ- och familjeomsorgen.pdf 415.8 kB 2020-09-23 12.49
04. Uppföljning av äldreomsorgen, aktuella siffror från beläggningen 200831.pdf 174.2 kB 2020-09-23 12.49
04b. Uppföljning försörjningsstöd.pdf 200.2 kB 2020-09-23 12.49
04c. Bos § 152 Uppföljning av äldreomsorgen.pdf 418.6 kB 2020-09-23 12.49
05. Konvertering av tre korttidsplatser till permanent boende.pdf 18.1 kB 2020-09-23 12.49
05b. Bos § 153 Konverteringar av korttidsplatser på Solgården till permanent boende.pdf 414.4 kB 2020-09-23 12.49
06. Uppföljning enligt årsagenda-grundskola BOS 200908.pdf 748.3 kB 2020-09-23 12.49
06b. Bos § 150 Uppföljning enligt årsagenda analys av kunskapsresultat.pdf 418.9 kB 2020-09-23 12.49
07. Studiedagar och kompetensutvecklingsdagar 2021.pdf 18.5 kB 2020-09-23 12.49
07b. Bos § 158 Studiedagar kompetensutvecklingsdagar läsåret 2020 2021 för grundskola, förskola och fritidshem.pdf 419.7 kB 2020-09-23 12.49
08. Kapitalinsats Kommuninvest.pdf 1.4 MB 2020-09-23 12.49
08b. Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening.pdf 496.7 kB 2020-09-23 12.49
08c. Au § 209 Kapitalinsats, Kommuninvest Ekonomisk förening.pdf 423.4 kB 2020-09-23 12.49
09. Upphandling av klottersaneringstjänster.pdf 293.4 kB 2020-09-23 12.49
09b. Au § 207 Upphandling av klottersaneringstjänster 2020.pdf 425.9 kB 2020-09-23 12.49
10a. Ansökan om bidrag, Opera på Skäret.pdf 76 kB 2020-09-23 12.49
10b. Mail ang. fördelning av statliga Coronamedel genom Region Örebro län.pdf 234.8 kB 2020-09-23 12.49
10c. Fördelning av stöd från Statens Kulturråd med anledning av Corona.pdf 59.1 kB 2020-09-23 12.49
10d. Au § 206 Ansökan om bidrag Opera på Skäret.pdf 405.4 kB 2020-09-23 12.49
12. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Ljusnarsbergs kommun.pdf 454.9 kB 2020-10-01 12.42
12b. Au § 218 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Ljusnarsbergs kommun.pdf 408.1 kB 2020-09-23 12.49
13. Remissvar, Starkare kommuner med kapacitet att klara av välfärdsuppdraget SOU 2020 8.pdf 850.4 kB 2020-09-23 12.49
13b. Protokollsutdrag Au §98 Remiss Strarkare kommuner.pdf 723.5 kB 2020-09-23 12.49
13c. Au § 201 Remissvar Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.pdf 525.9 kB 2020-09-23 12.49
14. Dataskyddsombud.pdf 408.5 kB 2020-09-23 12.49
15. Sammanträdestider 2021.pdf 244.1 kB 2020-09-23 12.49
15b. Au § 212 Sammanträdestider 2021.pdf 406.3 kB 2020-09-23 12.49
15c. Bos § 157 Sammanträdestider 2021.pdf 411.5 kB 2020-09-23 12.49
16. Uppföljning av motioner 2016-2020.pdf 178.1 kB 2020-09-23 12.49
16b. Au § 210 Uppföljning av inkomna motioner 2016-2020.pdf 412.6 kB 2020-09-23 12.49
16c. Motion, Bergslagsdiagonalen.pdf 478.2 kB 2020-09-23 12.49
16d. Motion, Bergslagsbibblan.pdf 302.2 kB 2020-09-23 12.49
16e. Motion, Införande av pedagogiska schemalagda luncher.pdf 357.1 kB 2020-09-23 12.49
16f. Motion, Försäkringssamvekan.pdf 300.1 kB 2020-09-23 12.49
16g. Motion, En ägarstrategi för allmännyttan ett stöd för utveckling av det kommunalägda bostadsbeståndet.pdf 485 kB 2020-09-23 12.49
16h. Motion, DigidelCenter ett medel för ökad digital delaktighet.pdf 364.2 kB 2020-09-23 12.49
16i. Motion, oppositionsråd.pdf 723.1 kB 2020-09-23 12.49
17. Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2016-2020.pdf 177.1 kB 2020-09-23 12.49
17b. Au § 211 Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2016-2020.pdf 412.3 kB 2020-09-23 12.49
17c. Medborgarförslag, Kulturcentrum.pdf 234.4 kB 2020-09-23 12.49
17d. Medborgarförslag, Hundrastgård.pdf 217 kB 2020-09-23 12.49
17e. Medborgarförslag, NPF.pdf 570.6 kB 2020-09-23 12.49
17f. Medborgarförslag, Öka turismen.pdf 428.3 kB 2020-09-23 12.49
18. Hendrik Bijloo entledigande.pdf 376.2 kB 2020-09-23 12.49
20. Thomas Carlsson entledigande.pdf 128.6 kB 2020-09-23 12.49
21. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 209.2 kB 2020-09-23 12.49
22. Delgivningar.pdf 334.8 kB 2020-09-23 12.49

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00