Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 45.4 kB 2018-03-22 09.00
02 Revidering av felparkeringsavgift för Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner.pdf 1.6 MB 2018-03-22 09.00
04 Ekonomisk rapport.pdf 431.3 kB 2018-03-22 09.00
05 Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018.pdf 1012.2 kB 2018-03-22 09.00
06 Policy för medelsförvaltningen i Ljusnarsbergs kommun.pdf 2.3 MB 2018-03-22 09.00
07 Information, ombyggnation Ljusnarshallen.pdf 146.8 kB 2018-03-22 09.00
08 Årsredovisning 2017, Stiftelsen Gillersklack.pdf 1.4 MB 2018-03-22 09.00
09 Medlemskap i och anslag till Coompanion Örebro.pdf 1.8 MB 2018-03-22 09.00
10 Dataskyddsombud och personuppgiftsombud.pdf 415.4 kB 2018-03-22 09.00
11 Rapporter med mera från Bergslagens överförmyndarnämnd.pdf 5 MB 2018-03-22 09.00
12 Verksamhetsberättelse 2017 för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 4.5 MB 2018-03-22 09.00
13 Rapport, Bostäder för äldre, Region Örebro län.pdf 4.4 MB 2018-03-22 09.00
14 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ljusnarsbergs kommun.pdf 710.1 kB 2018-03-22 09.00
15 Revidering av dokumenthanteringsplanen för allmänna utskottet.pdf 306.5 kB 2018-03-22 09.00
16 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2017.pdf 2.6 MB 2018-03-22 09.00
17 Uppföljning av verkställighet av inkomna motioner 2016-2018.pdf 520.3 kB 2018-03-22 09.00
18 Uppföljning av verkställighet av inkomna medborgarförslag 2016-2018.pdf 680.7 kB 2018-03-22 09.00
19 Nominering av ledamöter i styrelsen med flera till Intresseföreningen Bergslaget.pdf 1.9 MB 2018-03-22 09.00
20 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 1.7 MB 2018-03-22 09.00
21 Delgivningar.pdf 17.5 MB 2018-03-22 09.00

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00