Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00.Ks Kallelse 2020-01-29.pdf 98.6 kB 2020-01-27 15.31
02. Äldrepolitiskt program 2020-2023.pdf 3.5 MB 2020-01-27 15.31
03.Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m m.pdf 1.3 MB 2020-01-27 15.31
03b.§4 Bos.pdf 297.4 kB 2020-01-27 15.31
04. ersättningar kontaktfamilj (LSS) 2020.pdf 679.9 kB 2020-01-27 15.31
04b.§5 bos.pdf 253.4 kB 2020-01-27 15.31
05. ersättningar kontaktfamiljer (SoL) 2020.pdf 699.8 kB 2020-01-27 15.31
05b.§6 Bos.pdf 235.2 kB 2020-01-27 15.31
06.Riksnormen försörjningsstöd 2020.pdf 346.8 kB 2020-01-27 15.31
06b.§7 bos.pdf 237.6 kB 2020-01-27 15.31
07.revidering delegationsordning sociala området.pdf 250.9 kB 2020-01-27 15.31
07b.§9 Bos.pdf 199.6 kB 2020-01-27 15.31
08.Revisionsrapporten granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten myndighetsutövning.pdf 8 MB 2020-01-27 15.31
08b.§1 Bos.pdf 314.3 kB 2020-01-27 15.31
09.Redovisning 15 januari 2020 beläggning ÄO lägenheter.pdf 104.4 kB 2020-01-27 15.31
10. Uppföljning enligt årsagenda förskoleklass.pdf 207.8 kB 2020-01-27 15.31
10b. §208 Bos.pdf 302.8 kB 2020-01-27 15.31
11. Uppföljning enligt årsagenda gymnasiet och KAA BOS 191210.pdf 443.8 kB 2020-01-27 15.31
11b.§209 Bos.pdf 209.8 kB 2020-01-27 15.31
12a.§21 Bos anmälan diskriminering och eller kränkningsärenden.pdf 193.4 kB 2020-01-27 15.31
12b.§210 Bos anmälan diskriminering och eller kränkningsärenden.pdf 191.5 kB 2020-01-27 15.31
13. §211 Bos uppföljning klagomålshantering.pdf 174.8 kB 2020-01-27 15.31
14.Revidering riktlinjer förskolan 2020.pdf 701.1 kB 2020-01-27 15.31
14b.§13 Bos.pdf 190.4 kB 2020-01-27 15.31
15.Avgifter inom förskola och skolbarnomsorg.pdf 41.4 kB 2020-01-27 15.31
15b. Maxtaxa och kvalitetsåtgärder-Skolverket.pdf 547 kB 2020-01-27 15.31
15c.§14 Bos.pdf 262.5 kB 2020-01-27 15.31
16.Biblioteksplan 2020-2023.pdf 548.2 kB 2020-01-27 15.31
16b.§17 Bos.pdf 216.3 kB 2020-01-27 15.31
17. Läsårets förläggning 2020-2021.pdf 24.3 kB 2020-01-27 15.31
17b.§18 bos.pdf 194.7 kB 2020-01-27 15.31
18a. Förslag till beslut om interkommunala ersättningar.pdf 257.3 kB 2020-01-27 15.31
18b.§19 Bos.pdf 232.2 kB 2020-01-27 15.31
19a. Förslag till beslut om ersättning till fristående skolor 2020.pdf 266.6 kB 2020-01-27 15.31
19b.§20 Bos.pdf 219.8 kB 2020-01-27 15.31
20.Beslut verksamhetsplan och budget interkontrollplan SBB 2020.pdf 9.1 MB 2020-01-27 15.31
20b. §4 Au.pdf 17.2 kB 2020-01-27 15.31
21. Ekonomiskt bidrag Coompanion 2020.pdf 245.5 kB 2020-01-27 15.31
21b. §5 Au.pdf 26.2 kB 2020-01-27 15.31
22. Revidering taxa för prövning och tillsynenligt miljöbalken SBB.pdf 3 MB 2020-01-27 15.31
22b. §7 Au.pdf 22.3 kB 2020-01-27 15.31
23.Taxa enligt Strålskyddslagen, SBB.pdf 3 MB 2020-01-27 15.31
23b. §8 Au.pdf 20.1 kB 2020-01-27 15.31
24.Revidering allmänna ordningsföreskrifter Ljusnarsbergs kommun.pdf 450.9 kB 2020-01-27 15.31
24b. §9 Au.pdf 30.9 kB 2020-01-27 15.31
25.Remiss Omledningsvägar i Region Öst.pdf 1.8 MB 2020-01-27 15.31
25b. §11 Au.pdf 24.8 kB 2020-01-27 15.31
26.Sammanställning service kansliet 2019.pdf 403.2 kB 2020-01-27 15.31
26b. §12 Au.pdf 23.3 kB 2020-01-27 15.31
27.Sammanställning bemötande o service receptionen 2019.pdf 334.8 kB 2020-01-27 15.31
27b. §13 Au.pdf 22.3 kB 2020-01-27 15.31
28. Anmälan ordförandebeslut coompanion 201.pdf 267.7 kB 2020-01-27 15.31
29. Yttrande medborgarförslag hämtning bortfosrsling återvinningsmaterial.pdf 720.4 kB 2020-01-27 15.31
29b. §14 Au.pdf 25.2 kB 2020-01-27 15.31
30. Yttrande medborgarförslag om miljöamnestidag.pdf 660.9 kB 2020-01-27 15.31
30b. §15 Au.pdf 23.7 kB 2020-01-27 15.31
31. Yttrande medborgarförslag om skylt Laxtjärn.pdf 339 kB 2020-01-27 15.31
31b. Au § 16.pdf 22 kB 2020-01-27 15.31
32.Ansökan bidrag Stjernfors nya golfklubb.pdf 679.9 kB 2020-01-27 15.31
32b. Au §23.pdf 24.3 kB 2020-01-27 15.31
33. val av ers au pga avsägelse uppdrag Ulf Hildebrandt (M).pdf 146.1 kB 2020-01-27 15.31
34. val ord. ledamot bos pga avsägelse uppdrag Ulf Hildebrandt (M).pdf 146.1 kB 2020-01-27 15.31
35. val av ord representant Arbetsmarknadsrådet pga avsägelse uppdrag Ulf Hildebrandt (M).pdf 146.1 kB 2020-01-27 15.31
36.Delgivningar kommunstyrelsen 200129.pdf 138.1 kB 2020-01-27 15.31
37. Anmälan delegationsbeslut.pdf 54.7 kB 2020-01-27 15.31

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00