Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks K 2020-05-27.pdf 411.6 kB 2020-05-20 16.56
03. Ekonomisk rapport per den 30 april 2020.pdf 2.4 MB 2020-05-20 16.56
03b. Au § 129 Ekonomisk rapport per den 30 april.pdf 18.5 kB 2020-05-20 16.56
04.1. Åtgärder med anledning av kvartalsrapport per 31 mars 2020 KS §122.pdf 415.2 kB 2020-05-20 16.56
04.2. Kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per 31 mars 2020 Ljusnarsbergs kommun.pdf 1.5 MB 2020-05-20 16.56
04.3. Bos § 96 Åtgärder med anledning av kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2020.pdf 245.5 kB 2020-05-20 16.56
04.4. Au § 130 Åtgärder med anledning av kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2020.pdf 20 kB 2020-05-20 16.56
04B.1 Tjänsteskrivelse Projekt Komijobb.pdf 74 kB 2020-05-20 16.56
04B.2 Projektplan komijobb.pdf 217.3 kB 2020-05-20 16.56
05. Ekonomisk rapport per den 31 mars 2020 , Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 1.6 MB 2020-05-20 16.56
05b. Lägesrapport April 2020.pdf 9.8 MB 2020-05-20 16.56
05c. Protokollsutdrag § 354 Beslut att godkänna lägesrapport april 2020.pdf 454.8 kB 2020-05-20 16.56
06. Ekonomisk rapport per den 31 mars 2020, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 293.4 kB 2020-05-20 16.56
06b. Ekonomisk rapport per den 30 april 2020, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 558.3 kB 2020-05-20 16.56
06c. Au § 132 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2020, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 17.4 kB 2020-05-20 16.56
07.Garhyttan renovering till kommunstyrelsen.pdf 228 kB 2020-05-20 16.56
07b. Avrapportering av ombyggnadskostnader för Garhyttans förskola och Garhyttans idrottshall.pdf 108.3 kB 2020-05-20 16.56
07c. Au § 131 Utredning av ombyggnadskostnader för Garhyttans förskola och Garhyttans idrottshall.pdf 16.7 kB 2020-05-20 16.56
08. Stiftelsen Stora Gården årsredovisning 2019.pdf 854.3 kB 2020-05-20 16.56
08b. Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Stiftelsen Stora Gården 13 maj 2020.pdf 548.5 kB 2020-05-20 16.56
08c. Au § 128 Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse, Stiftelsen Stora Gården.pdf 15.2 kB 2020-05-20 16.56
09a. Årsredovisning 2019, revisionsrapport och revisionsberättelse, Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT).pdf 7.1 MB 2020-05-20 16.56
09b. Bos § 97 Årsredovisning 2019, revisionsrapport och revisionsberättelse, Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT).pdf 311.7 kB 2020-05-20 16.56
10. Partistöd socialdemokratik arbetarekommun.pdf 458.5 kB 2020-05-20 16.56
10b. Partistöd M.pdf 1.8 MB 2020-05-20 16.56
10c. Partistöd Liberalerna.pdf 443.6 kB 2020-05-20 16.56
10d. Partistöd SD.pdf 1.7 MB 2020-05-20 16.56
10e. Partistöd Vänsterpartiet.pdf 1.6 MB 2020-05-20 16.56
10f. Au § 133 Partistöd för 2019 års verksamhet.pdf 24.3 kB 2020-05-20 16.56
12. Ansökan om Projektmedel tillväxtverket.pdf 2.3 MB 2020-05-20 16.56
13. Uppföljning av äldreomsorgen per den 15 maj 2020.pdf 177.8 kB 2020-05-20 16.56
14. Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten.pdf 396.6 kB 2020-05-20 16.56
14b. Bos § 91 Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten.pdf 195.8 kB 2020-05-20 16.56
15. Helårsanalys av 2019 års ärenden Olika patienter Olika klagomål, Region Örebro län.pdf 8 MB 2020-05-20 16.56
15b. Bos § 90 Helårsanalys av 2019 års ärenden, Olika patienter olika klagomål.pdf 278.9 kB 2020-05-20 16.56
16. Avgift för trygghetslarm.pdf 116.2 kB 2020-05-20 16.56
16b. Bos § 93 Avgift för trygghetslarm.pdf 251.3 kB 2020-05-20 16.56
17. Inackorderingstillägget läsåret 2020 2021.pdf 1.2 MB 2020-05-20 16.56
17b. Bos § 100 Inackorderingstillägget 2020 2021.pdf 375.6 kB 2020-05-20 16.56
18. Uppföljning av planer mot kränkande behandling.pdf 18.9 kB 2020-05-20 16.56
18b. Bos § 99 Uppföljning av planer mot kränkande behandling.pdf 271 kB 2020-05-20 16.56
19. Uppföljning enligt årsagenda, verksamhetsstatistik för förskolan.pdf 177.8 kB 2020-05-20 16.56
19b. Bos § 98 Uppföljning enligt årsagenda, verksamhetsstatistik för förskolan.pdf 205.3 kB 2020-05-20 16.56
20. Uppföljning, sammanställning av klagomålshantering inom bildningsverksamheterna.pdf 22.4 kB 2020-05-20 16.56
20b. Bos § 103 Uppföljning, sammanställning av klagomålshantering.pdf 274.3 kB 2020-05-20 16.56
21. Revidering av reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 1.7 MB 2020-05-20 16.56
22. Yttrande över revisionsrapport ”Grundläggande granskning av nämnder år 2019”.pdf 200.4 kB 2020-05-20 16.56
22b. Grundläggande granskning av nämnder 2019, PwC.pdf 3 MB 2020-05-20 16.56
22c. Au § 91 Yttrande, Grundläggande granskning av nämnder år 2019, PwC.pdf 239.6 kB 2020-05-20 16.56
22d. Au § 134 Yttrande, Grundläggande granskning av nämnder år 2019, PwC.pdf 23.7 kB 2020-05-20 16.56
23. Gemensamt remissvar Digitaliseringstrategi från kommunerna i norra länsdelen.pdf 402 kB 2020-05-20 16.56
23b. Digitaliseringsstrategi för Örebro län 2021-2026.pdf 6.4 MB 2020-05-20 16.56
23c. Au § 96 Remiss digitaliseringsstrategi för Örebro län.pdf 206.7 kB 2020-05-20 16.56
23d. Au § 135 Yttrande, digitaliseringsstrategi för Örebro län.pdf 22.8 kB 2020-05-20 16.56
24. Ny medlem i nämnden för företagshälsovård samt tolk-och översättarservice.pdf 650.7 kB 2020-05-20 16.56
24b. Samverkansavtal.pdf 1.1 MB 2020-05-20 16.56
24c. Au § 156 Ny medlem i nämnden för företagshälsovård samt tolk och översättarservice.pdf 51.1 kB 2020-05-20 16.56
26. Rivning av hus fastigheten Konstbacken östra 15.pdf 17.8 kB 2020-05-20 16.56
26b. Au § 123 Rapport från fastighetsavdelningen.pdf 38.2 kB 2020-05-20 16.56
27. Redovisning av uppdrag, hur verksamheterna kan bidra till minskad resursförbrukning och i högre utsträckning bidra till en bättre miljö.pdf 175.9 kB 2020-05-20 16.56
27b. Au § 139 Redovisning av uppdrag, hur verksamheterna kan bidra till minskad resursförbrukning och i högre utsträckning bidra till en bättre miljö.pdf 22.6 kB 2020-05-20 16.56
28. Redovisning av uppdrag, möjligheterna att förändra utskottens ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattning av ansvar över ekonomi och verksamhet.pdf 165.9 kB 2020-05-20 16.56
28b. Au § 140 Redovisning av uppdrag, möjligheterna att förändra utskottens ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattning av ansvar över ekonomi och verksamhet.pdf 23.7 kB 2020-05-20 16.56
29. Reviderad Förbundsordning SOFINT.pdf 2 MB 2020-05-20 16.56
29b. Au § 142 Reviderad Förbundsordning SOFINT.pdf 17.2 kB 2020-05-20 16.56
30. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 102.3 kB 2020-05-20 16.56
31. Delgivningar.pdf 279.6 kB 2020-05-20 16.56

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00