Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
02 Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2015.pdf 105.2 kB 2015-09-17 12.11
04 Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2015, Bergslagens Kommunalteknik.pdf 68.9 kB 2015-09-17 12.11
05 Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2015, Ljusnarsbergs Kommunlager AB.pdf 32.6 kB 2015-09-17 12.11
06 Återrapportering av vidtagna åtgärder med anledning av beslut om inköps- och anställningsstopp.pdf 83.3 kB 2015-09-17 12.11
07 Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.pdf 98.3 kB 2015-09-17 12.11
08 Upprättande av internkontrollplan för 2016.pdf 18.7 kB 2015-09-17 12.11
09 Information om förbifart Hjulsjö.pdf 676.7 kB 2015-09-17 12.11
10 Begäran om avsteg från gällande handlingsprogram för Räddningstjänsten Västerbergslagen.pdf 64.9 kB 2015-09-17 12.11
11 Förenklad åtgärdsvalsstudie riksväg 63, gång- och cykelväg Kopparbergs Resecentrum-Kopparbergs Bryggeri.pdf 705.3 kB 2015-09-17 12.11
12 Uppsägning av överenskommelse med Migrationsverket för villkorsändring.pdf 67.1 kB 2015-09-17 12.11
13 Samhällsbyggnad Bergslagen, samverkan mellan Bergslagens Kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggförvaltning.pdf 293.4 kB 2015-09-17 12.11
14 Uppföljning av verkställighet av budgetbeslut.pdf 79.5 kB 2015-09-17 12.11
15 Uppföljning av inkomna motioner.pdf 55.3 kB 2015-09-17 12.11
16 Uppföljning av inkomna medborgarförslag.pdf 94.8 kB 2015-09-17 12.11
17 Verksamhetsberättelse för elevhälsan i Ljusnarsbergs kommun läsåret 20142015.pdf 238.9 kB 2015-09-17 12.11
18 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 37.6 kB 2015-09-17 12.11
00 Kallelse KS 2015-09-23.pdf 47.4 kB 2015-09-17 12.11
03 Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2015, Bergslagens överförmyndarnämnd.pdf 194.2 kB 2015-09-17 15.19

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00