Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 27 kB 2019-01-23 19.27
04 Svar på fråga rörande ekonomisk redovisning.pdf 21.3 kB 2019-01-23 19.27
05 Utredning, kostnaderna för Arbetsmarknadsenheten relaterat försörjningsstöd.pdf 1.3 MB 2019-01-23 19.27
06 Revidering av taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen.pdf 118.7 kB 2019-01-23 19.27
07 Vårdtyngdsmätning hösten 2018.pdf 238.6 kB 2019-01-23 19.27
08 Inrättande av hemtagningsteam.pdf 278.3 kB 2019-01-23 19.27
09 Inventering av kommande permanenta behov av personer i behov av LSS-insatser.pdf 265.9 kB 2019-01-23 19.27
10 Alkohol-, Narkotika-, Dopnings-, Tobaks- och Spelpolicy (ANDTS-policy) 2019-2021.pdf 225.2 kB 2019-01-23 19.27
11 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna.pdf 568.4 kB 2019-01-23 19.27
12 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj stödfamilj som korttidsvistelse enligt Lag.pdf 72.3 kB 2019-01-23 19.27
13 Ersättningar till kontaktfamilj och kontaktpersoner enligt Socialtjänstlagen (SoL) för år.pdf 78.3 kB 2019-01-23 19.27
14 Riksnorm för försörjningsstöd 2019.pdf 228.5 kB 2019-01-23 19.27
15 Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggningen på.pdf 28 kB 2019-01-23 19.27
16 Interkommunala ersättningar 20 I 9 inom skol verksamheten.pdf 137.8 kB 2019-01-23 19.27
17 Ersättning till fristående skolor 2019.pdf 265.9 kB 2019-01-23 19.27
18 Slutrapport från projekt Norrsken.pdf 525.7 kB 2019-01-23 19.27
19 Slutrapport för projekt #jagmed.pdf 3 MB 2019-01-23 19.27
20 Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten.pdf 132.9 kB 2019-01-23 19.27
21 Beslut för grundskola efter riktad tillsyn i Kyrkbacksskolan i Ljusnarsbergs kommun,.pdf 306.5 kB 2019-01-23 19.27
22 Utredning av skolledningsorganisationen (Utredare Rolf Östman, Kumla kommun.pdf 524 kB 2019-01-23 19.27
23 Inrättande av skolchefstjänst.pdf 31.6 kB 2019-01-23 19.27
24 Förtydligande av bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda.pdf 30.9 kB 2019-01-23 19.27
25 Ansökan om att bli kommunjägare.pdf 56.5 kB 2019-01-23 19.27
26 Revisionsrapport, Granskning av styrning och uppföljning av medarbetarnas arbetsmiljö, Revisorerna Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och KPMG.pdf 224.9 kB 2019-01-23 19.27
27 Delgivningar.pdf 37.2 kB 2019-01-23 19.27
28 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 36.6 kB 2019-01-23 19.27
Översyn av fritidsverksamheten vid förskolan Åstugan.pdf 1.8 MB 2019-02-08 15.49

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00