Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 125.8 kB 2018-12-05 11.17
03 Yttrande, medborgarförslag om att Ljusnarsbergs kommuns socialtjänst skall.pdf 64.9 kB 2018-12-05 11.17
04 budget 2019.pdf 6.5 MB 2018-12-07 15.59
04 Budget 2019 KS247.pdf 146.4 kB 2018-12-07 16.02
05 Utredning gällande biståndsbedömning gällande särskilda boendeformer och.pdf 136.2 kB 2018-12-05 11.17
06 Kostpolitiskt program 2018-2021.pdf 132.1 kB 2018-12-05 11.17
07 Revidering av § 3 7 i Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 60 kB 2018-12-05 11.17
08 Reglemente för krisledningsnämnden.pdf 76 kB 2018-12-05 11.17
09 Revidering av felparkeringsavgifter i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och.pdf 181.9 kB 2018-12-05 11.17
10 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018-06-30,.pdf 444.1 kB 2018-12-05 11.17
11 Nominering av sex kommunrevisorer samt ordförande och vice ordförande 2019-.pdf 16.5 kB 2018-12-05 11.17
12 Nominering av nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande och vice.pdf 31.1 kB 2018-12-05 11.17
13 Nominering av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice.pdf 29 kB 2018-12-05 11.17
14 Nominering av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice.pdf 18 kB 2018-12-05 11.17
15 Nominering av två ledamöter och två ersättare samt förslag till vice ordförande i.pdf 27.7 kB 2018-12-05 11.17
16 Nominering av en ledamot och en ersättare samt ordförande i Bergslagens.pdf 18 kB 2018-12-05 11.17
17 Nominering av en ledamot och en ersättare i Sydnärkes lönenämnd 2019-2022.pdf 17.4 kB 2018-12-05 11.17
18 Nominering av en ledamot och en ersättare i Gemensam nämnd för företagshälsa.pdf 18.5 kB 2018-12-05 11.17
19 Nominering av en ledamot och en ersättare i direktionen för Nerikes Brandkår.pdf 20.2 kB 2018-12-05 11.17
20 Nominering av en revisor i Nerikes Brandkår 2019-2022.pdf 18.4 kB 2018-12-05 11.17
21 Nominering av två ledamöter och två ersättare i direktionen för.pdf 26.5 kB 2018-12-05 11.17
22 Nominering av en revisor i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 16 kB 2018-12-05 11.17
23 Nominering av fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen för.pdf 28.3 kB 2018-12-05 11.17
24 Nominering av en revisor och en revisorssuppleant i Stiftelsen Stora Gården.pdf 16.3 kB 2018-12-05 11.17
25 Nominering av tre ledamöter och tre ersättare samt ordförande och vice.pdf 30.7 kB 2018-12-05 11.17
26 Nominering av revisor i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning 2019-2022.pdf 15.8 kB 2018-12-05 11.17
27 Nominering av gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt.pdf 19.9 kB 2018-12-05 11.17
28 Nominering av gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt.pdf 19.9 kB 2018-12-05 11.17
29 Nominering av en ledamot och en ersättare i Samordningsförbundet i norra.pdf 17.5 kB 2018-12-05 11.17
30 Nominering av revisor i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län).pdf 15.4 kB 2018-12-05 11.17
31 Nominering av stämmoombud och en ersättare för denne i Tursam ekonomisk.pdf 15.9 kB 2018-12-05 11.17
32 Nominering av stämmoombud och ersättare för denne i Hopajola 2019-2022.pdf 15.8 kB 2018-12-05 11.17

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KS
Protokoll KS

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00