Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 79.1 kB 2018-04-21 00.40
02 Etablering av yrkesvuxenutbildningar.pdf 276.3 kB 2018-04-21 00.40
03 Årsredovisning 2017, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 6.1 MB 2018-04-21 00.40
04 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2018, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 422.1 kB 2018-04-21 00.40
05 Årsredovisning 2017, räddningsnämnden Västerbergslagen.pdf 756.8 kB 2018-04-21 00.40
07 Redovisning av kommunens finansiella placeringar.pdf 97.2 kB 2018-04-21 00.40
08 Investerings- och finansieringsplan 2018-2028.pdf 216.6 kB 2018-04-21 00.40
09 Tidplan för arbetet med Budget 2019 och plan för 2020-2021.pdf 151.8 kB 2018-04-21 00.40
10 Taxa för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.pdf 137.1 kB 2018-04-21 00.40
11 Kommunal folkomröstning rörande ombyggnation av Ljusnarshallen.pdf 1.3 MB 2018-04-21 00.40
12 Mindre utökning av verksamhetsområden vatten och avlopp, Samhällsförbundet.pdf 1.3 MB 2018-04-21 00.40
13 Verksamhetsrapportering 2017, lokalt folkhälsoarbete.pdf 1.2 MB 2018-04-21 00.40
14 Redovisning av brukarenkäter inom individ- och familjeomsorgen.pdf 2.1 MB 2018-04-21 00.40
15 Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf 1020.7 kB 2018-04-21 00.40
16 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, nyckeltal.pdf 175.3 kB 2018-04-21 00.40
17 Yttrande, motion rörande gemensam socialförvaltning i KNÖL.pdf 586.1 kB 2018-04-21 00.40
18 Kartläggning av förskoleklass-årskurs 9 gällande elever med särskilda.pdf 1.1 MB 2018-04-21 00.40
19 Verksamhet sberättelse 2017, Lj usnarsbergs bibliotek.pdf 613.8 kB 2018-04-21 00.40
20 Uppföljning av antal elever i förskoleklass och grundskola.pdf 174.4 kB 2018-04-21 00.40
21 Uppföljning, volymtimmar inom förskoleverksamheten.pdf 210.6 kB 2018-04-21 00.40
22 Utökning av köp av platser från Stiftelsen Activa.pdf 3.1 MB 2018-04-21 00.40
23 Uppföljning av verkställighet gällande beslut i kommunsyrelsen.pdf 262.2 kB 2018-04-21 00.40
24 Uppföljning av verkställighet gällande beslut i kommunfullmäktige.pdf 193.2 kB 2018-04-21 00.40
25 Uppföljning av budgetbeslut 2015-2017.pdf 509.9 kB 2018-04-21 00.40
26 Val av ersättare i allmänna utskottet efter Jens Pettersson.pdf 82.9 kB 2018-04-21 00.40
27 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 236.7 kB 2018-04-21 00.40
28 Delgivningar.pdf 206.7 kB 2018-04-21 00.40

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00