Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 134.2 kB 2017-11-24 11.13
03 Redovisning av hyresenkät.pdf 1.6 MB 2017-11-24 11.13
04 Policy för yttre skötsel, Ljusnarsbergs kommun.pdf 330.6 kB 2017-11-24 11.13
05 Information från fastighetsavdelningen.pdf 151.6 kB 2017-11-24 11.13
07 Budget 2018 och plan för 2019-2020.pdf 4.7 MB 2017-11-24 11.13
08 Internkontrollplan 2018, Ljusnarsbergs kommun.pdf 125.6 kB 2017-11-24 11.13
09 Kartläggning av individer (20-64 år) som inte fanns i förvärvskraften i Ljusnarsbergs.pdf 2.3 MB 2017-11-24 11.13
10 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2017.pdf 91.6 kB 2017-11-24 11.13
11 Vidtagna åtgärder med anledning av prognostiserade underskott i kvartalsrapport 3.pdf 152.8 kB 2017-11-24 11.13
12 Ekonomisk rapport per den 30 september 2017, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 385.1 kB 2017-11-24 11.13
13 Ekonomiska rapporter per den 30 september och 31 oktober 2017,.pdf 830.3 kB 2017-11-24 11.13
15 Internkontrollplan 2018, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 951.8 kB 2017-11-24 11.13
15 Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen.pdf 1.1 MB 2017-11-24 11.13
16 V årdtyngdsmätning.pdf 824.6 kB 2017-11-24 11.13
17 Redovisning av ej verkställda beslut under perioden I januari-30 september 2017.pdf 139.6 kB 2017-11-24 11.13
18 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, nyckeltal.pdf 84.6 kB 2017-11-24 11.13
19 Överenskommelse mellan Region Örebro län, kommunerna i norra Örebro län och.pdf 1.2 MB 2017-11-24 11.13
20 Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i norra.pdf 1 MB 2017-11-24 11.13
21 Handlingsplan för Ljusnarsbergs kommun - Implementering av ny Lag.pdf 580.8 kB 2017-11-24 11.13
22 Riktlinjer för dagverksamhet.pdf 361.9 kB 2017-11-24 11.13
23 Yttrande över medborgarförslag rörande införande av fattigmansfond, Birgitta Fransson.pdf 184.7 kB 2017-11-24 11.13
24 Yttrande över medborgarförslag rörande kolonilotter, Thyra Lundell.pdf 783.4 kB 2017-11-24 11.13
25 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden.pdf 194.7 kB 2017-11-24 11.13
26 Anmälan av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2018.pdf 266.3 kB 2017-11-24 11.13
27 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 285 kB 2017-11-24 11.13
28 Delgivningar.pdf 533.7 kB 2017-11-24 11.13

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00