Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 56.3 kB 2016-05-20 09.21
03 Ekonomisk rapport per den 30 april 2016.pdf 100.7 kB 2016-05-20 09.21
04 Ekonomisk analys utifrån kvartalsrapport 1 2016.pdf 116.9 kB 2016-05-20 09.21
05 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, nyckeltal.pdf 266.5 kB 2016-05-20 09.21
06 Utredning av möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan samt utredning.pdf 87.2 kB 2016-05-20 09.21
07 Timplan för grundskolan.pdf 56.9 kB 2016-05-20 09.21
08 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i.pdf 222.6 kB 2016-05-20 09.21
09 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2016, Bergslagens kommunalteknik.pdf 119.9 kB 2016-05-20 09.21
10 Ekonomisk rapport per den 3 0 april 2016, Bergslagens överförmyndarnämnd.pdf 39.4 kB 2016-05-20 09.21
11 Årsredovisning 2015, Ellyvor och Ove Anderssons stiftelse.pdf 114 kB 2016-05-20 09.21
12 Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs Socialsamfond.pdf 104.4 kB 2016-05-20 09.21
13 Årsredovisning 2015, Ljusnarsbergs Skollsamfond.pdf 104.9 kB 2016-05-20 09.21
14 Årsredovisning 2015, Karl-Gunnar Erikssons Donationsstiftelse.pdf 96 kB 2016-05-20 09.21
15 Revisionsrapport, Bergslagens kommunaltekniks Styrning och rutiner för.pdf 702.8 kB 2016-05-20 09.21
16 Samhällsbyggnad Bergslagen.pdf 4.1 MB 2016-05-20 09.21
17 Remissyttrande, Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till.pdf 57 kB 2016-05-20 09.21
18 Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) för Ludvika och.pdf 5.3 MB 2016-05-20 09.21
19 Revidering av dokumenthanteringsplan.pdf 78 kB 2016-05-20 09.21
20 Begäran om förlängning av det tillfälliga avsteget från handlingsprogrammet.pdf 47.2 kB 2016-05-20 09.21
23 Ordning för ersättares tjänstgöring i utskotten.pdf 14.4 kB 2016-05-20 09.21
24 Anmälan av ordförandebeslut.pdf 18.9 kB 2016-05-20 09.21
25 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 26.2 kB 2016-05-20 09.21
26 Delgivningar.pdf 238.1 kB 2016-05-20 09.21
27 Folkhälsobeskrivning Livsvillkor-levnadsvanor-hälsa Barn Unga Vuxna Äldre.pdf 5.2 MB 2016-05-20 09.21
28 Årsredovisning 2015, Bergslagens kommunalteknik (Förbundschef.pdf 4.6 MB 2016-05-20 09.21

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00