Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00.Ks Kallelse 2020-06-24.pdf 563.6 kB 2020-06-17 16.19
02. Årsredovisning 2019 Ljusnarsbergs socialsamfond.pdf 558.5 kB 2020-06-17 16.19
02b. Protokollsutdrag Au § 124.pdf 180.3 kB 2020-06-17 16.19
03. Årsredovisning 2019 Ljusnarsbergs Skolfond.pdf 558.2 kB 2020-06-17 16.19
03b. Protokollsutdrag §125.pdf 171.8 kB 2020-06-17 16.19
04. Årsredovisning 2019 K G Eriksson donationsstiftelse.pdf 555.8 kB 2020-06-17 16.19
04b. Protokollsutdrag Au § 126.pdf 179 kB 2020-06-17 16.19
05. Stiftelsen Gillersklack årsredovisning 2019.pdf 75 kB 2020-06-17 16.19
05b. Protokollsutdrag Au § 127.pdf 180.7 kB 2020-06-17 16.19
06.Anvisningar Uppföljning delår juni 2020.pdf 639.5 kB 2020-06-17 16.19
06b. Protokollsudrag Au § 163.pdf 220.8 kB 2020-06-17 16.19
07. Redovisning av verksamheten inom förskolorna i kommunen.pdf 336.3 kB 2020-06-17 16.19
07b. Protokollsutdrag Bos §117.pdf 191 kB 2020-06-17 16.19
08a.Utvärdering förskola Trygghetsenkätundersökning.pdf 321.4 kB 2020-06-17 16.19
08b.Sammanställning enkäter förskolan - barn våren 2020.pdf 130.4 kB 2020-06-17 16.19
08c. Protokollsutdrag Bos §118.pdf 211.1 kB 2020-06-17 16.19
09.Uppföljning enligt årsagenda, kvaliten i förskola, underlag inför våren 2020.pdf 216.5 kB 2020-06-17 16.19
09b. Protokollsudrag Bos § 119.pdf 183.5 kB 2020-06-17 16.19
10. Uppföljning enligt årsagenda frånvarostatistik från grundskolan.pdf 123.5 kB 2020-06-17 16.19
10b. Protokollsudrag Bos §120.pdf 187.2 kB 2020-06-17 16.19
11. Timplaner för grundskolan och grundsärskola läsåret 20202021.pdf 99.1 kB 2020-06-17 16.19
11b. Timplan_Grundsk 20-21 åk 1-9.pdf 225.1 kB 2020-06-17 16.19
11c. Timplan_träning 20-21 åk 1-9.pdf 20.3 kB 2020-06-17 16.19
11d. Timplan_Grundsär 20-21 åk 1-9.pdf 28.7 kB 2020-06-17 16.19
11e. Protokollsutdrag Bos §121.pdf 252.7 kB 2020-06-17 16.19
12. Medborgarförslag NPF.pdf 570.6 kB 2020-06-17 16.19
12b. Yttrande Medborgarförslag NPF-rapportering 200513.pdf 18 kB 2020-06-17 16.19
12c. Protokollsutdrag Bos §124.pdf 392.8 kB 2020-06-17 16.19
13. Yttrande över uppdrag från kommunstyrelsen, uppmana The non existent Center besöka skola och Kulturskola för att informera om deras verksamhet samt inspirera barn och unga ti.pdf 17.1 kB 2020-06-17 16.19
13b. Protokollsutdrag Bos §125.pdf 21.4 kB 2020-06-17 16.19
14.Slutrapport ÅVS väg 50 Lindesberg-dalagränsen inkl. vägförbindelse till omlastningsterminalen i Storå,Trafikverket.pdf 5.6 MB 2020-06-17 16.19
15.Fastställda kompetenskrav IFO.pdf 115.5 kB 2020-06-17 16.19
15b. Organisationsförslag.pdf 323.1 kB 2020-06-17 16.19
15c.Riskbedömning med IFO skyddsombud.pdf 675.8 kB 2020-06-17 16.19
17. Uppföljning av individ- och familjeomsorgen.pdf 418.5 kB 2020-06-17 16.19
17b. Protokollsudrag Bos §107.pdf 176.2 kB 2020-06-17 16.19
18a.Revidering delegationsordning för sociala området.pdf 18.3 kB 2020-06-17 16.19
18b.Reviderad delegationsordning sociala området.pdf 1.2 MB 2020-06-17 16.19
18c. Protokollsutdrag Bos §108.pdf 249.9 kB 2020-06-17 16.19
19. Uppföljning av äldreomsorgen Protokollsutdrag §109.pdf 208.2 kB 2020-06-17 16.19
20. Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten.pdf 399.1 kB 2020-06-17 16.19
20b. Protokollsutdrag Bos § 110.pdf 186.7 kB 2020-06-17 16.19
21. Förlängning giltighetstid kommunal avfallsplan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 251.1 kB 2020-06-17 16.19
21b. Protokollsudrag Au §165.pdf 294.9 kB 2020-06-17 16.19
22. Yttrande budgetuppdrag översyn livsmedel som inkluderar palmolja.pdf 304 kB 2020-06-17 16.19
22b. Protokollsudrag Au §166.pdf 289.5 kB 2020-06-17 16.19
23. Yttrande budgetuppdrag rörande utredning eventuell utökning av gruppen som uppvaktas med anledning av 25 års anställning sysselsättning i kommunen.pdf 202.6 kB 2020-06-17 16.19
23b. Protokollsutdrag Au §167.pdf 340.4 kB 2020-06-17 16.19
24. Yttrande budgetuppdrag rörande utredning om ofrivillig deltid förekomst av delade turer etc.pdf 118 kB 2020-06-17 16.19
24b.Protokollsutdrag Au §168.pdf 30.8 kB 2020-06-17 16.19
25. Yttrande budgetuppdrag utredning för en rullstolsgunga.pdf 164.9 kB 2020-06-17 16.19
25b.Protokollsutdrag Au§ 169.pdf 270.8 kB 2020-06-17 16.19
26.Yttrande uppdrag av kommunstyrelsen rörande utredning av framtida finansiering av sommarsimskoleverksamheten.pdf 260.8 kB 2020-06-17 16.19
26b.Protokollsudrag Au §170.pdf 283.9 kB 2020-06-17 16.19
27.arbetsmiljöpolicy för Ljusnarsbergs kommun.pdf 179.3 kB 2020-06-17 16.19
27b. Protokollsutdrag Au § 172.pdf 198.3 kB 2020-06-17 16.19
30. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 866.6 kB 2020-06-17 16.19
31. Delgivningar.pdf 354.5 kB 2020-06-17 16.19
31b. delgivning Kamarrätten Göteborg Dom, rätt ta del av allmän handling.pdf 1.1 MB 2020-06-17 16.19
31c. Delgivning IVO avslutar ärende Lex Sarah.pdf 354.5 kB 2020-06-17 16.19

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00