Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00.Kallelse 2020-04-29.pdf 485 kB 2020-04-23 11.42
04. Kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per 31 mars 2020 Ljusnarsbergs kommun.pdf 1.5 MB 2020-04-23 11.42
05.Ansökan bidrag förråd vid boulebana PRO.pdf 5.1 kB 2020-04-23 11.42
06. Ombyggnation av bro i Hörken.pdf 277.2 kB 2020-04-23 11.42
07. Redovisning av uppdrag, policy med våldpreventivt syfte.pdf 289.8 kB 2020-04-23 11.42
07b. Au § 85 Redovisning av uppdrag, policy med våldpreventivt syfte.pdf 260.9 kB 2020-04-23 11.42
08. Redovisning av uppdrag boendeinflytandeavtal i allmännyttan.pdf 187.1 kB 2020-04-23 11.42
08b. Au § 86 Redovisning av uppdrag boendeinflytandeavtal i allmännyttan.pdf 237.9 kB 2020-04-23 11.42
09. Redovisning av uppdrag markanvändning fd skolgård Garhytteskolan.pdf 367.8 kB 2020-04-23 11.42
09b. Au § 87 Redovisning av uppdrag markanvändning fd skolgård Garhytteskolan.pdf 286.9 kB 2020-04-23 11.42
10. Tidplan för delårsrapport.pdf 622 kB 2020-04-23 11.42
10b. Au § 88 Tidplan för delårsrapport.pdf 325.3 kB 2020-04-23 11.42
11.Tidplan för arbete med Budget 2021 och plan för 2022-2023.pdf 385 kB 2020-04-23 11.43
11b. Au § 89 Tidplan för arbete med Budget 2021 och plan för 2022-2023.pdf 166 kB 2020-04-23 11.43
12. Uppföljning av genomförd internkontroll 2019.pdf 679.2 kB 2020-04-23 11.43
12b. Au § 90 Uppföljning av internkontrollplan 2019.pdf 174.7 kB 2020-04-23 11.43
13.Reviderade riktlinjer för handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf 7.8 MB 2020-04-23 11.43
13b.Protokollsutdrag Bos §70 Reviderade riktlinjer för handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf 286.4 kB 2020-04-23 11.43
14.Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten.pdf 394.7 kB 2020-04-23 11.43
14b.Protokollsutdrag Bos §71 Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten.pdf 15.3 kB 2020-04-23 11.43
15. Uppföljning äldreomsorgen 200415.pdf 15.8 kB 2020-04-23 11.43
16.Rapport välfärdsbokslut Ljusnarsberg 2020 (200402) PDF.pdf 1.5 MB 2020-04-23 11.43
17. Protokollsutdrag KS §112 Information om handläggning av barnärenden inom IFO.pdf 21.1 kB 2020-04-23 11.43
18a. information ang Covid 19.pdf 126.2 kB 2020-04-23 11.43
18b.riskanalys och handlingsplan corona.pdf 521.4 kB 2020-04-23 11.43
18c. Protokollsutdrag Bos § 76 Information gällande Corona viruset.pdf 21.4 kB 2020-04-23 11.43
18d. Au § 121 Fråga angående insatser inom äldreomsorgen med anledning av coronaviruset och covid 19 Mats Larsson (SD).pdf 275.5 kB 2020-04-23 11.43
20.Uppföljning enligt årsagenda gymnasiet och KAA.pdf 503.2 kB 2020-04-23 11.43
20b. Protokollsutdrag Bos §78 Uppföljning enligt årsagenda gymnasiet och KAA.pdf 17 kB 2020-04-23 11.43
21.Beslut om uppföljning av grundskolanskolan efter riktad tillsyn Kyrkbackskolan, Skolinspektionen.pdf 678.7 kB 2020-04-23 11.43
21b.Protokollsutdrag Bos §79 Beslut om uppföljning av grundskolanskolan efter riktad tillsyn Kyrkbackskolan, Skolinspektionen.pdf 56.1 kB 2020-04-23 11.43
22.Verksamhetsberättelse Ljusnarsbergs bibliotek 2019.pdf 495.5 kB 2020-04-23 11.43
22b.Protokollsutdrag Bos §80 Verksamhetsberättelse Ljusnarsbergs bibliotek 2019.pdf 15.5 kB 2020-04-23 11.43
23.Analys av färgschema för prognos av måluppfyllelse förskoleklass och grundskola vt20, BOS 200416.pdf 146.1 kB 2020-04-23 11.43
23b Protokollsutdrag Bos §87.Analys av färgschema för prognos av måluppfyllelse förskoleklass och grundskola vt20, BOS 200416.pdf 241.2 kB 2020-04-23 11.43
24a. Årsredovisning Nerikes Brandkår 2019.pdf 2 MB 2020-04-23 11.43
24b. Följebrev årsredovisningen 2019.pdf 528.2 kB 2020-04-23 11.43
24c. Protokollsutdrag Direktionen NB.pdf 1.2 MB 2020-04-23 11.43
24d. Revisionsberättelse NB 2019.pdf 3.2 MB 2020-04-23 11.43
24e. Revisionsrapport avseende årsredovisning och bokslut 2019.pdf 8.5 MB 2020-04-23 11.43
24f. Au § 93 Årsredovisning Nerikes Brandkår 2019.pdf 234.1 kB 2020-04-23 11.43
25. Årsredovisning 2019 Samhällsbyggnadsförbundet.pdf 1.9 MB 2020-04-23 11.43
25b. Missiv granskning år 2019.pdf 17.6 kB 2020-04-23 11.43
25c. Revisionsberättelse för år 2019.pdf 17 kB 2020-04-23 11.43
25d. Revisorernas redogörelse 2019.pdf 33.6 kB 2020-04-23 11.43
25e. Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31.pdf 604.6 kB 2020-04-23 11.43
25f. Au § 94 Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse, Samhällsbyggnadsförbundet.pdf 248.1 kB 2020-04-23 11.43
26. Remiss intresseföreningen Bergslaget medlemmar,ändrad årsavgift.pdf 5.7 MB 2020-04-23 11.43
26b. Förslag till remissvar medlemsavgift Intresseföreningen Bergslaget 2021.pdf 275.6 kB 2020-04-23 11.43
26c. Au § 95 Remiss intresseföreningen Bergslaget ändrad årsavgift.pdf 203.7 kB 2020-04-23 11.43
27. Remiss, förslag till nya föreskrifter samt upphävande av föreskrifter för Örebro län om bärighetsklasser, Trafikverket.pdf 1.5 MB 2020-04-23 11.43
27b. Förslag till yttrande remiss nya föreskrifter samt upphävande av föreskrifter bärighetsklasser.pdf 225.5 kB 2020-04-23 11.43
27c. Au § 97 Remiss, förslag till nya föreskrifter samt upphävande av föreskrifter för Örebro län om bärighetsklasser, Trafikverket.pdf 213.3 kB 2020-04-23 11.43
28. Samrådsremiss, detaljplan för Nya vägen 151 med flera, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 210.6 kB 2020-04-23 11.43
28b. S-2016-736 Planbeskrivning Nya vägen 15-1 Kopparbergs bryggeri.pdf 993.4 kB 2020-04-23 11.43
28c. S-2016-736 Plankarta Samråd Nya Vägen 2020-04-06 A0-L (1).pdf 751.2 kB 2020-04-23 11.43
28d. Följebrev samråd Kopparbergs bryggeri.pdf 214.5 kB 2020-04-23 11.43
28e. Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 747.4 kB 2020-04-23 11.43
28f Tillstånd enligt miljöbalken.pdf 7.3 MB 2020-04-23 11.43
28g. Riskanalys – Dagvatten.pdf 1.5 MB 2020-04-23 11.43
28h. Ny mediacentral.pdf 892.3 kB 2020-04-23 11.43
28i. Förslag till yttrande Samråd DP Nya vägen 15.1 mfl.pdf 19.4 kB 2020-04-23 11.43
28j. Au § 99 Samrådremiss, detaljplan för Nya vägen 15 1 med flera.pdf 235.9 kB 2020-04-23 11.43
29. Yttrande, medborgarförslag rörande uppförande av kulturcentrum, Veronica Andersson.pdf 476.6 kB 2020-04-23 11.43
29b. medborgarförslag kulturcentrum.pdf 234.4 kB 2020-04-23 11.43
29c. Au § 102 Yttrande medborgarförslag rörande uppförande av kulturcentrum.pdf 311 kB 2020-04-23 11.43
30. Redovisning av uppdrag, kommunalt instagramkonto.pdf 85.2 kB 2020-04-23 11.43
30b. Au § 103 Redovisning av uppdrag, kommunalt instagramkonto.pdf 209.8 kB 2020-04-23 11.43
31. Redovisning av uppdrag, digitaliseringsstrategi i kommunen.pdf 82.4 kB 2020-04-23 11.43
31b. Au § 104 Redovisning av uppdrag, digitaliseringsstrategi i kommunen.pdf 243.8 kB 2020-04-23 11.43
32. Redovisning av uppdrag, eventuellt övertagande av lokalvården.pdf 191.2 kB 2020-04-23 11.43
32b. Au § 105 Redovisning av uppdrag, eventuellt övertagande av lokalvården.pdf 249.6 kB 2020-04-23 11.43
33. Redovisning av uppdrag, samverkan med andra kommuner.pdf 106.3 kB 2020-04-23 11.43
33b. Au § 106 Redovisning av uppdrag, samverkan med andra kommuner.pdf 284.4 kB 2020-04-23 11.43
34. Redovisning av uppdrag, hur varje enhet arbetar aktivt och konkret med respektfullt bemötande.pdf 193.5 kB 2020-04-23 11.43
34b. Au § 107 Redovisning av uppdrag, hur varje enhet arbetar aktivt och konkret med respektfullt bemötande.pdf 225.9 kB 2020-04-23 11.43
35. Uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen 2014-2020.pdf 270.7 kB 2020-04-23 11.43
35b. Au § 108 Uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen 2014-2020.pdf 189.1 kB 2020-04-23 11.43
36. Uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och budgetbeslut 2018-2020.pdf 184.1 kB 2020-04-23 11.43
36b. Au § 109 Uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige exklusive motioner, medborgarförslag och budgetbeslut 2018-2020.pdf 213.9 kB 2020-04-23 11.43
37. Uppföljning av budgetbeslut 2015-2019.pdf 321.8 kB 2020-04-23 11.43
37b. Au § 110 Uppföljning av budgetbeslut 2015-2019.pdf 191.2 kB 2020-04-23 11.43
38. Anmälan av ordförandebeslut, ej verkställa begäran om stöd och hjälp från andra kommuner vid tillfällig vistelse i kommunen.pdf 326 kB 2020-04-23 11.43
39. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 61.2 kB 2020-04-23 11.43
40.Delgivningar Kommunstyrelsens 29 April 2020.pdf 395.7 kB 2020-04-23 11.43

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00