Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse 2017-11-09.pdf 184.6 kB 2017-11-03 08.50
04 Delårsbokslut per den 30 juni 2017, Samhällsförbundet Bergslagen.pdf 17 MB 2017-11-03 08.50
05 Fastställande av skattesats för 2018.pdf 1.6 MB 2017-11-03 08.50
06 Ansökan om bidrag till konstgräsplan, Kopparbergs Bollklubb.pdf 2.9 MB 2017-11-03 08.50
07 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.pdf 1.3 MB 2017-11-03 08.50
08 En genomlysning av förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell enligt uppdrag i 2016 års budget.pdf 10.4 MB 2017-11-03 08.50
09 Revidering av avtal mellan Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner om gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten gällande kostnadsfördelning.pdf 1.1 MB 2017-11-03 08.50
10 Medlemskap, förbundsordning, reglemente för direktionen och reglemente för revisionen, Nerikes Brandkår.pdf 1.1 MB 2017-11-03 08.50
11 Ny medlem, Lekebergs kommun, i den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, nytt samverkansavtal och reglemente.pdf 4 MB 2017-11-03 08.50
12 Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2016-2017.pdf 957.5 kB 2017-11-03 08.50
13 Uppföljning av inkomna motioner 2016-2017.pdf 604.7 kB 2017-11-03 08.50
14 Redovisning och uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige 2012-2017 exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag.pdf 948.5 kB 2017-11-03 08.50
15 Redovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2016.pdf 1.9 MB 2017-11-03 08.50
16 Sammanträdestider 2018 och januari 2019.pdf 1 MB 2017-11-03 08.50
17 Begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare för ledamot i kommun-fullmäktige, Elin Allén (S).pdf 156.7 kB 2017-11-03 08.50

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KS
Protokoll KS

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00