Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks K 2020-09-02.pdf 450.9 kB 2020-08-26 13.45
02a.Delårsrapport per den 30 juni 2020.pdf 2.1 MB 2020-08-26 13.45
02b. Ön §38 delårsrapport verksamhetsberättelse.pdf 28.8 kB 2020-08-26 13.45
02c. KS §229 Delårsrapport och verksamhetsberättelser.pdf 60.5 kB 2020-08-26 13.45
03. Verksamhetsberättelser per den 30 juni 2020.pdf 2.4 MB 2020-08-26 13.45
03b. KS §229 Delårsrapport och verksamhetsberättelser - kopia.pdf 60.5 kB 2020-08-26 13.45
04. Ombudgetering i investeringsbudget för år 2020.pdf 414.3 kB 2020-08-26 13.45
05a.Arbetsmiljöpolicy för Ljusnarsbergs kommun.pdf 184.4 kB 2020-08-26 13.45
05b. Au § 172 Arbetsmiljöpolicy för Ljusnarsbergs kommun.pdf 195.6 kB 2020-08-26 13.45
06. Avgränsad statistikenhet.pdf 333 kB 2020-08-26 13.45
06b. Au § 186 Avgränsad statistikenhet.pdf 535.8 kB 2020-08-26 13.45
07a. Svar med anledning av förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur länstransportplan, LTP2022-2033.pdf 482.2 kB 2020-08-26 13.45
07b. Au § 187 Svar med anledning av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur.pdf 399.9 kB 2020-08-26 13.45
08a. Tillägg till attestreglemente.pdf 405.1 kB 2020-08-26 13.45
08b.Au § 189 Tillägg till attestreglemente.pdf 283.8 kB 2020-08-26 13.45
09a. Beslutsförslag ANDTS 2020-2021.pdf 192.8 kB 2020-08-26 13.45
09b.ANDTS handlingsplan Ljusnarsberg.pdf 852 kB 2020-08-26 13.45
09c. Bos § 136 Handlingsplan ANDTS socialtjänst och skola 2020 2021.pdf 374.1 kB 2020-08-26 13.45
10a. Delgivning, statligt stimulansbidrag, motverka ensamhet bland äldre och utökad kvalitet i vård och omsorg om personer med demenssjukdom.pdf 138.2 kB 2020-08-26 13.45
10b. Bos § 133 Statligt stimulansbidrag, motverka ensamhet bland äldre.pdf 350.4 kB 2020-08-26 13.45
10c.Tabellbilaga ANDTS (Ljusnarsberg).pdf 736.2 kB 2020-08-26 13.45
11a. Förslag statsbidrag välfärdsteknik.pdf 158.1 kB 2020-08-26 13.45
11b. Avtal drifttjänst.pdf 948.7 kB 2020-08-26 13.45
11c. Avtal TES nyckelfritt.pdf 343.5 kB 2020-08-26 13.45
11d.Välfärdsteknik i äldreomsorgen Bollnäs.pdf 325.6 kB 2020-08-26 13.45
11e.Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg.pdf 713.1 kB 2020-08-26 13.45
11f. Bos § 134 Statliga stimulansmedel, utveckling av välfärdsteknik.pdf 569.3 kB 2020-08-26 13.45
12. Riktade statsbidrag inom bildningsområdet.pdf 123.6 kB 2020-08-26 13.45
12b. Bos § 140 Riktade statsbidrag inom bildningsområdet.pdf 283.1 kB 2020-08-26 13.45
14. yttrande över motion schemalagda luncher.pdf 352.5 kB 2020-08-26 13.45
14b. Motion Införande av pedagogiska schemalagda luncher C,M,SD.pdf 357.1 kB 2020-08-26 13.45
14c. Bos § 141 Yttrande över motion rörande schemalagda fria pedagogiska luncher för pedagoger.pdf 648.1 kB 2020-08-26 13.45
15a.Åtgärder Kyrkbacksskolan F-5, Dnr 41–2020-807.pdf 94.6 kB 2020-08-26 13.45
15b.Blankett för anmälan om kränkande behandling.pdf 105.3 kB 2020-08-26 13.45
15c.Handlingsplan Kyrkbacksskolan 200514.pdf 984.4 kB 2020-08-26 13.45
15d.Kartläggning TBA.pdf 159.4 kB 2020-08-26 13.45
15e.Plan mot kränkande behandling F-5 2021, ej färdigställd.pdf 510.5 kB 2020-08-26 13.45
15f.Protokollsutdrag AU, 200611.pdf 571.1 kB 2020-08-26 13.45
15g.Protokollsutdrag KS, 200429.pdf 1 MB 2020-08-26 13.45
15h.Trygghet och studiero 20200608.pdf 198 kB 2020-08-26 13.45
15i.Trygghetsenkät F-5.pdf 202.6 kB 2020-08-26 13.45
15j.Åtgärdstrappa.pdf 162.3 kB 2020-08-26 13.45
15k.Åtgärder Kyrkbacksskolan 6-9, Dnr 41–2018-9475.pdf 94.6 kB 2020-08-26 13.45
15l.Plan mot kränkande behandling 6-9 2021, ej färdigställd.pdf 510.1 kB 2020-08-26 13.45
15m.Trygghetsenkät 6-9.pdf 199.9 kB 2020-08-26 13.45
15n. Bos § 142 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av skolinspektionens beslut.pdf 701.5 kB 2020-08-26 13.45
16. Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats läsåret 2019 2020.pdf 725.6 kB 2020-08-26 13.45
16b. Bos § 143 Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats läsåret 19 20.pdf 215.6 kB 2020-08-26 13.45
17.Uppföljning enligt årsagendan-inför läsåret.pdf 219.9 kB 2020-08-26 13.45
17b. Bos § 145 Uppföljning enligt årsagenda bemanning behörighet organisation.pdf 251.7 kB 2020-08-26 13.45
18. Revidering av delegationsordning inom bildningsverksamheten.pdf 659.1 kB 2020-08-26 13.45
18b. Delegationsordning för bildningsverksamheten Förslag.pdf 894.4 kB 2020-08-26 13.45
18c. Bos § 146 Revidering av delegationsordning inom bildningsverksamheten.pdf 207.9 kB 2020-08-26 13.45
19. revidering av reglemente för Bergslagens överförmyndarnämnd.pdf 1.2 MB 2020-08-26 13.45
19b. Ön § 30 revidering reglemente.pdf 66.9 kB 2020-08-26 13.45
20. Anmälan av ordförandebeslut, upphävande av beslut rörande tillfällig vistelse i kommunen.pdf 590.3 kB 2020-08-26 13.45
21. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 242.6 kB 2020-08-26 13.45
22.Delgivningar kommunstyrelsen september 2020.pdf 437.9 kB 2020-08-26 13.45

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00