Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 kallelse.pdf 51.2 kB 2016-11-10 08.58
04 Kvartalrapport, ekonomisk rapport per den 30 september 2016 för Ljusnarsbergs kommun.pdf 1.1 MB 2016-11-10 08.58
05 Delårsrapport per den 30 juni 2016 samt revisionsrapport, Bergslagens kommunalteknik.pdf 3.4 MB 2016-11-10 08.58
06 Fastställande av skattesats för år 2017.pdf 98.7 kB 2016-11-10 08.58
07 Taxor för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2017.pdf 139.2 kB 2016-11-10 08.58
08 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 43 kB 2016-11-10 08.58
09 Anmälan av ekonomisk ersättning till förtroendevalda från och med den 1 januari 2017.pdf 75 kB 2016-11-10 08.58
10 Yttrande, medborgarförslag rörande installation av vred eller dylikt på dörrar i.pdf 100.8 kB 2016-11-10 08.58
11 Yttrande, medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning på Hengårdsvägen i Bångbro,.pdf 251.4 kB 2016-11-10 08.58
12 Yttrande, medborgarförslag rörande marknadsföring av kommunen längs riksväg 50,.pdf 320.9 kB 2016-11-10 08.58
13 Yttrande, medborgarförslag rörande övergång över järnvägsspåret för gångtrafikanter och.pdf 78.8 kB 2016-11-10 08.58
14 Yttrande, motion rörande förbättringar av trafiksäkerheten mellan Fasegatan och Ljusnarsbergs.pdf 105.4 kB 2016-11-10 08.58
15 Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut i kommunfullmäktige 2012-2016.pdf 59.4 kB 2016-11-10 08.58
16 Redovisning och uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-2015.pdf 89 kB 2016-11-10 08.58
17 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige.pdf 88.7 kB 2016-11-10 08.58
18 Avsägelse Markko Rantamäki.pdf 180.2 kB 2016-11-10 09.09
23 Anmälan av motion rörande förstärkt arbete kring Bergslagsdiagonalen, Hendrik Bijloo (L).pdf 28 kB 2016-11-10 08.58
24 Delgivningar.pdf 122.7 kB 2016-11-10 08.58

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KS
Protokoll KS

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00