Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse KS 2016-01-27.pdf 324 kB 2016-01-21 08.42
03 Redovisning till skolinspektionen om omedelbart omhändertagande enligt LVM.pdf 394.8 kB 2016-01-21 08.42
04 Remissyttrande, Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke.pdf 285.5 kB 2016-01-21 08.42
05 Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten.pdf 193.2 kB 2016-01-21 08.42
06 Ersättning till friskolor 2016.pdf 42.4 kB 2016-01-21 08.42
07 Interkommunala ersättningar inom skolverksamheten 2016.pdf 44.8 kB 2016-01-21 08.42
08 Ansökan om kartbidrag, OK Järnbärarna.pdf 50 kB 2016-01-21 08.42
09 Ekonomisk rapport.pdf 73.7 kB 2016-01-21 08.42
10 Återrapportering, inköps- och anställningsstopp 2015.pdf 32.8 kB 2016-01-21 08.42
11 Ny organisation för integration, mottagande av ensamkommande barn och Komvux SFI.pdf 2.2 MB 2016-01-21 08.42
12 Internbudget 2016.pdf 60.6 kB 2016-01-21 08.42
13 Lokalförsörjningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019.pdf 506.2 kB 2016-01-21 08.42
14 Näringslivspolitiskt program för Ljusnarsbergs kommun 2016-2019.pdf 392.7 kB 2016-01-21 08.42
15 Delrapport, utredning av kommunens IT-organisation.pdf 1.4 MB 2016-01-21 08.42
16 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, nyckeltal.pdf 73.5 kB 2016-01-21 08.42
17 Riksnorm för försörjningsstöd 2016.pdf 492.4 kB 2016-01-21 08.42
18 Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso- och sjukvårdslagen journalhantering.pdf 141.3 kB 2016-01-21 08.42
19 Överenskommelse med Region Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende för personer med psykisk störning.pdf 1.9 MB 2016-01-21 08.42
21 Ekonomisk rapport per den 30 november 2015, BÖN.pdf 261.2 kB 2016-01-21 08.42
22 Ekonomisk rapport per den 30 november 2015, BMB.pdf 77.6 kB 2016-01-21 08.42
23 Revisionsrapport, BKT.pdf 335.6 kB 2016-01-21 08.42
24 Samhällsbyggnad-Bergslagen, förslag till förändring och förnyelse.pdf 3.1 MB 2016-01-21 08.42
25 Information, inriktningsbeslut av räddningsnämnden Västerbergslagen om ny organisation för räddningstjänsten.pdf 107.3 kB 2016-01-21 08.42
26 Remiss, åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020.pdf 2.1 MB 2016-01-21 08.42
27 Yttrande över motion rörande skylt på Garhytteskolan, Ulf Hilding (M).pdf 83 kB 2016-01-21 08.42
28 Ljusnarsbergs kommuns mångfaldsplan.pdf 148.8 kB 2016-01-21 08.42
29 Anmälan av ekonomiska förmåner till förtroendevalda från och med den 1 januari 2016.pdf 457.7 kB 2016-01-21 08.42
30 Rapport 2015 03 Invandring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015, Region Örebro län.pdf 3.1 MB 2016-01-21 08.42
31 Projekt ensamkommande barn och ungdom, slutrapport, SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns Idrottsförbund.pdf 1.8 MB 2016-01-21 08.42
32 Inlöp av litteratur till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen rörande LSS och SoL.pdf 91.2 kB 2016-01-21 08.42
34 Aktivitetsplaner.pdf 2.1 MB 2016-01-21 08.42
35 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 174 kB 2016-01-21 08.42
36 Delgivningar.pdf 610.8 kB 2016-01-21 08.42

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00