Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks K 2021-01-27.pdf 519.5 kB 2021-01-20 13.32
03. Förslag riggards.pdf 18 kB 2021-01-20 13.32
03b. Renovering Riggards grov budget.pdf 103.2 kB 2021-01-20 13.32
03c. Ljusnarsbergs kommun PM renovering Riggards SAC 2020-11-26.pdf 1.1 MB 2021-01-20 13.32
03d. Au § 3 Upprustning av bostadsområdet Riggards.pdf 404.8 kB 2021-01-20 13.32
04a. Budget 2021 och Verksamhetsplan 2022-2023.pdf 2.1 MB 2021-01-20 13.32
04b. Budget 2021 samhällsbyggnadsförbundet.pdf 175.8 kB 2021-01-20 13.32
04c. Au § 4 Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 412.6 kB 2021-01-20 13.32
05. Högfors 5_1 försäljning.pdf 222.7 kB 2021-01-20 13.32
05b. karta.pdf 662.4 kB 2021-01-20 13.32
05c. värdeutlåtande.pdf 482.7 kB 2021-01-20 13.32
05d. Au § 13 Försäljning av del av Ljusnarsberg Högfors 5 1.pdf 410.2 kB 2021-01-20 13.32
06. Ledningsorganisation inom det sociala området.pdf 26.1 kB 2021-01-20 13.32
06b. Bos § 4 Ledningsorganisation inom det sociala området.pdf 429.9 kB 2021-01-20 13.32
07. Bos § 5 Översyn av arbetsterapin och rehabiliteringen.pdf 410.6 kB 2021-01-20 13.32
08. Riktade statsbidrag inom sociala området 24-2020-SIGN-ÖK Välfärdsteknik.pdf 5.1 MB 2021-01-20 13.32
08b. Riktade statsbidrag 20-2020-SIGN-ÖK Psykisk hälsa.pdf 10.3 MB 2021-01-20 13.32
08c. Bos § 11 Riktade statsbidrag inom det sociala området.pdf 410.1 kB 2021-01-20 13.32
09. Uppföljning av äldreomsorgen 201231.pdf 177.1 kB 2021-01-20 13.32
09b. Bos § 11 Uppföljning av äldreomsorgen.pdf 407.8 kB 2021-01-20 13.32
10. Uppföljning av individ- och familjeomsorgen.pdf 115.2 kB 2021-01-20 13.32
10b. Bos § 3 Uppföljning av individ- och familjeomsorgen.pdf 410.3 kB 2021-01-20 13.32
11. Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn unga och vuxna 2021 cirkulär 20.52.pdf 10.3 MB 2021-01-20 13.32
11b. Bos § 7 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn unga och vuxna 2021 cirkulär 20.52.pdf 417 kB 2021-01-20 13.32
12. Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj LSS cirkulär 20.54.pdf 1.6 MB 2021-01-20 13.32
12b. Bos § 8 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj LSS cirkulär 20.54.pdf 417.7 kB 2021-01-20 13.32
13. Ersättningar till kontaktfamiljer mm cirkulär 20.53.pdf 1.7 MB 2021-01-20 13.32
13b. Bos § 9 Ersättningar till kontaktfamiljer mm cirkulär 20.53.pdf 417.1 kB 2021-01-20 13.32
14. Riksnorm för försörjningsstöd.pdf 1 MB 2021-01-20 13.32
14b. Bos § 10 Riksnorm för försörjningsstöd.pdf 410.8 kB 2021-01-20 13.32
16. Bedömning av förskoleklassens och fritidshemmens kvalitet och måluppfyllelse förskoleklass.pdf 321 kB 2021-01-20 13.32
16b. Bos § 17 Bedömning av förskoleklassens och fritidshemmens kvalitet och måluppfyllelse förskoleklass.pdf 411.7 kB 2021-01-20 13.32
17. Regler och riktlinjer förskola och fritidshem 2021.pdf 773.7 kB 2021-01-20 13.32
17b. Bos § 18 Regler och riktlinjer förskola och fritidshem 2021.pdf 413.7 kB 2021-01-20 13.32
18. Avgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg 2021.pdf 773.7 kB 2021-01-20 13.32
18b. Bos § 19 Avgifter inom förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg 2021.pdf 510.3 kB 2021-01-20 13.32
19. Samverkansavtal, Gysam.pdf 194.7 kB 2021-01-20 13.32
19b. Reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola mellan kommunerna i Örebro län.pdf 675.4 kB 2021-01-20 13.32
19c. Bos § 24 Reviderat kommunalt samverkansavtal.pdf 413.7 kB 2021-01-20 13.32
20. Riktade statsbidrag bildning.pdf 135.3 kB 2021-01-20 13.32
20b. Bos § 21 Riktade statsbidrag bildning.pdf 410.5 kB 2021-01-20 13.32
21. Interkommunala ersättningar 2021 inom skolverksamheten.pdf 295.8 kB 2021-01-20 13.32
21b. Bos § 22 Interkommunala ersättningar 2021 inom skolverksamheten.pdf 412.2 kB 2021-01-20 13.32
22. Ersättning till fristående skolor.pdf 303.8 kB 2021-01-20 13.32
22b. Bos § 23 Ersättning till fristående skolor.pdf 414.5 kB 2021-01-20 13.32
26. Länk till Resultat Liv & hälsa ung 2020.pdf 188.2 kB 2021-01-20 13.32
26b.Diagram- och tabellbilaga gymnasiet år 2 (skolort) - Liv & hälsa ung 2020.pdf 2.1 MB 2021-01-20 13.32
26c.Diagram- och tabellbilaga årskurs 7 - Liv & hälsa ung 2020.pdf 1.8 MB 2021-01-20 13.32
26d.Diagram- och tabellbilaga årskurs 9 - Liv & hälsa ung 2020.pdf 3 MB 2021-01-20 13.32
26e. Bos § 15 Liv och hälsa ung 2020.pdf 411 kB 2021-01-20 13.32
27. Antagande av remissvar över betänkandet SOU 2020 28 En likvärdig skola.pdf 981 kB 2021-01-20 13.32
28. Beslut om fjärrundervisning.pdf 744.4 kB 2021-01-20 13.32
29. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 46.3 kB 2021-01-20 13.32
30. Delgivningar Ks Januari 2021.pdf 388.1 kB 2021-01-20 13.32
30b. Delgivning, beslut om detaljplan Kopparbergs Bryggeri.pdf 586 kB 2021-01-20 13.32
30c. Au§10 Redovisning av kommunens delegationsordningar.pdf 284.5 kB 2021-01-20 13.32
30d. Fullmakt som markägare.pdf 234.6 kB 2021-01-20 13.32

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00