Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse KS 2017-03-29.pdf 314 kB 2017-03-24 09.32
02 Ekonomisk rapport.pdf 284.7 kB 2017-03-24 09.32
03 Årsredovisning 2016, Stiftelsen Gillersklack.pdf 294.9 kB 2017-03-24 09.32
04 Årsredovisning 2016, Ljusnarsbergs Kommunlager AB.pdf 389.1 kB 2017-03-24 09.32
05 Beslut om Ljusnarsbergs kommunlager AB uppfyllt ändamålet.pdf 278.4 kB 2017-03-24 09.32
06 Direktiv till årsstämman i Ljusnarsbergs kommunlager AB.pdf 154.8 kB 2017-03-24 09.32
07 Likvidation av Ljusnarsbergs kommunlager AB.pdf 263.8 kB 2017-03-24 09.32
08 Uppföljning av internkontrollplan 2016.pdf 601.8 kB 2017-03-24 09.32
09 Revidering av delegationsordning inom bildningsområdet.pdf 141 kB 2017-03-24 09.32
10 Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten.pdf 956.1 kB 2017-03-24 09.32
11 Uppföljning av elevantal i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf 829.1 kB 2017-03-24 09.32
12 Kommunövergripande plan för studie- och yrkesvägledning.pdf 2.5 MB 2017-03-24 09.32
13 IKT-plan 2017-2019.pdf 495 kB 2017-03-24 09.32
14 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan.pdf 693.6 kB 2017-03-24 09.32
15 Finanisering av nationell stödfunktion.pdf 335.5 kB 2017-03-24 09.32
16 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området.pdf 1.8 MB 2017-03-24 09.32
17 Ansökan om bidrag 2017, Ställbergs Gruva & The Non Existent Center.pdf 1.4 MB 2017-03-24 09.32
18 Hyrespolicy för Ljusnarsbergs kommun.pdf 489.5 kB 2017-03-24 09.32
19 Yttre skötsel av kommunens fastighetsbestånd.pdf 292.5 kB 2017-03-24 09.32
20 Rapport rörande barnfattigdom i Ljusnarsbergs kommun.pdf 1.9 MB 2017-03-24 09.32
21 Uppföljning av internkontroll 2016, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 1 MB 2017-03-24 09.32
22 Aktivitetsplan för integration.pdf 915.9 kB 2017-03-24 09.32
23 Avsteg från handlingsprogram gällande räddningstjänsten i Grängesberg.pdf 330.7 kB 2017-03-24 09.32
24 Ansökan om medlemskap i Nerikes Brandkår.pdf 4.1 MB 2017-03-24 09.32
25 Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete.pdf 336.7 kB 2017-03-24 09.32
26 Revidering av partistöd.pdf 306.5 kB 2017-03-24 09.32
26 Regler för partistöd 2017 (kompletterande handling).pdf 208 kB 2017-03-27 14.22
27 Ljusnarsbergs kommuns policy för sociala medier.pdf 313.3 kB 2017-03-24 09.32
28 Felparkeringsavgift i Ljusnarsbergs kommun.pdf 527.2 kB 2017-03-24 09.32
29 Styrdokument och taxor för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 423.6 kB 2017-03-24 09.32
30 Yttrande, medborgarförslag (Bo Henningsson).pdf 258.9 kB 2017-03-24 09.32
31 Rätt till undertecknande av delgivningskvitto.pdf 249.4 kB 2017-03-24 09.32
32 Uppföljning av verkställighet av inkomna motioner 2014-2017.pdf 194.5 kB 2017-03-24 09.32
33 Uppföljning av verkställighet av inkomna medborgarförslag 2013-2017.pdf 303.3 kB 2017-03-24 09.32
34 Uppföljning av verksamheten vid HVB Bergsgården.pdf 255.6 kB 2017-03-24 09.32
35 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 313.8 kB 2017-03-24 09.32
36 Delgivningar.pdf 492.5 kB 2017-03-24 09.32

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00