Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
03.1 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2015.pdf 6 MB 2015-04-16 11.06
04.1 Årsredovisning 2014 Samordningsförbundet i norra Örebro län.pdf 4.3 MB 2015-04-16 11.06
05.1 Årsredovisning 2014 Bergslagens Kommunalteknik.pdf 26.5 MB 2015-04-16 11.06
06.1 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2015, Bergslagens Kommunalteknik.pdf 469.9 kB 2015-04-16 11.06
07.1 Au § 57.pdf 222.3 kB 2015-04-16 11.06
07.2 Årsredovisning 2014, Ljusnarsbergs Kommunallager AB.pdf 1.5 MB 2015-04-16 11.06
08.1 Au § 58.pdf 243.1 kB 2015-04-16 11.06
08.2 Uppfyllande av ändamålet, Ljusnarsbergs Kommunallager.pdf 204.2 kB 2015-04-16 11.06
09.1 Au § 59.pdf 292.9 kB 2015-04-16 11.06
09.2 Direktiv till stämmoombud, Ljusnarsbergs Kommunallager AB.pdf 267.9 kB 2015-04-16 11.06
10.1 Au § 60.pdf 211.5 kB 2015-04-16 11.06
10.2 Tidplan för arbetet med Budget 2016 och plan för 2017-2018.pdf 705.4 kB 2015-04-16 11.06
11.1 Ks § 77.pdf 409.7 kB 2015-04-16 11.06
11.2 Anslutning av fastighet till det kommunala VA-nätet utanför verksamhetsområde.pdf 529.3 kB 2015-04-16 11.06
12.1 Au § 62.pdf 238.5 kB 2015-04-16 11.06
12.2 Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnätverk, Opera på Skäret.pdf 846.7 kB 2015-04-16 11.06
13.1 Au § 68.pdf 222.2 kB 2015-04-16 11.06
13.2 Samråd, förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021.pdf 4.7 MB 2015-04-16 11.07
14.1 Au § 66.pdf 217 kB 2015-04-16 11.07
14.2 Förlängd giltighetstid för nuvarande avfallsplan.pdf 461.7 kB 2015-04-16 11.07
15.1 Förslag gemensam taxa för markåterställningsarbeten.pdf 1.1 MB 2015-04-16 11.07
16.1 Förslag till revidering av arvodesreglemente för direktionen.pdf 2.8 MB 2015-04-16 11.07
17.1 Förslag till revidering av Bergslagens Kommunaltekniks förbundsordning.pdf 4.1 MB 2015-04-16 11.07
18.1 Au § 71.pdf 243.4 kB 2015-04-16 11.07
18.2 Ansökan om planbeslut för Laxbro 2,52 med flera.pdf 1.3 MB 2015-04-16 11.07
19.1 Au § 61.pdf 533.8 kB 2015-04-16 11.07
19.2 undertecknande av handlingar, så kallad firmateckning.pdf 344.5 kB 2015-04-16 11.07
21.1 Information, ändrad användning från före detta skola till asylboende, Ställdalen 1,51.pdf 1.2 MB 2015-04-16 11.07
22.1 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 148.1 kB 2015-04-16 11.07
23.1 Delgivningar.pdf 419.5 kB 2015-04-16 11.07
Ks Kallelse.pdf 505.3 kB 2015-04-16 11.07

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00