Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
03.1 Ks § 72.pdf 527.8 kB 2015-04-08 11.01
03.2 Medborgarförslag rörande införande sociala fonder.pdf 2.5 MB 2015-04-08 11.01
04.1 Ks § 45.pdf 539.2 kB 2015-04-08 11.01
04.2 Investeringar 2014-2015.pdf 554.5 kB 2015-04-08 11.01
05.1 Ks § 48.pdf 644.4 kB 2015-04-08 11.01
05.2 Reviderat reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer.pdf 1.8 MB 2015-04-08 11.01
06.1 Ks § 49.pdf 1.4 MB 2015-04-08 11.01
07.1 Ks § 73.pdf 825.3 kB 2015-04-08 11.01
07.2 Taxor inom äldre- och handikappomsorgen.pdf 607.8 kB 2015-04-08 11.01
08.1 Ks § 75.pdf 341.8 kB 2015-04-08 11.01
08.2 Taxa för anmälningar enligt Attefall.pdf 345.1 kB 2015-04-08 11.01
09.1 Ks § 76.pdf 302.2 kB 2015-04-08 11.01
09.2 Ny beslutsgång för detaljplaner.pdf 670 kB 2015-04-08 11.01
10.1 Ks § 81.pdf 245.5 kB 2015-04-08 11.01
10.2 Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2010-2014.pdf 1.2 MB 2015-04-08 11.01
11.1 Ks § 82.pdf 234.9 kB 2015-04-08 11.01
11.2 Uppföljning av inkomna motioner 2013-2015.pdf 460.4 kB 2015-04-08 11.01
12.1 Ks § 83.pdf 242.2 kB 2015-04-08 11.01
12.2 Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2012-2015.pdf 438.7 kB 2015-04-08 11.01
16.1 Anmälan av motion rörande förbättringar av trafiksäkerheten mellan Fasegatan och Kopparbergs kyrka.pdf 404.1 kB 2015-04-08 11.01
17.1 Anmälan av motion rörande ökad bemanning inom fritidsverksamheten.pdf 422.7 kB 2015-04-08 11.01
18.1 Anmälan av medborgarfröslag om ekonomisk ersättning för språkträning.pdf 250.3 kB 2015-04-08 11.01
19.1 Avsägelse från uppdrag som revisor.pdf 138.7 kB 2015-04-08 11.01
20.1 Delgivningar.pdf 967.4 kB 2015-04-08 11.01
Bilaga, kompletterande uppgifter ärende 9.pdf 4.1 MB 2015-04-08 11.02
Kallelse.pdf 607.7 kB 2015-04-08 11.02

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KS
Protokoll KS

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00