Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks K 2020-03-25.pdf 499.2 kB 2020-03-18 09.40
02. Inrättande av hemtagningsteam.pdf 466 kB 2020-03-18 09.40
02b. kompletterande Förslag hemtagningsteam.pdf 52 kB 2020-03-18 09.40
02c. Rapport hemtagningsteam.pdf 481.6 kB 2020-03-18 09.40
02d. Ks § 34 Inrättande av hemtagningsteam 190130.pdf 362.7 kB 2020-03-18 09.40
02e. Bos § 41 Delrapport rörande inrättande av hemtagningteam.pdf 371.8 kB 2020-03-18 09.40
03. Återkoppling av utvecklingarbetet inom hemtjänsten.pdf 353.9 kB 2020-03-18 09.40
03b. Bos § 43 Återkoppling av utvecklingsarbetet inom hemtjänsten.pdf 261.2 kB 2020-03-18 09.40
04. Bos § 1 Revisionsrapport, Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten, PwC.pdf 323.4 kB 2020-03-18 09.40
04b. Åtgärdsplan revisionsrapport myndighetsutövning.pdf 130.6 kB 2020-03-18 09.40
04c. bilaga sociala verksamheternas Årshjul 2020.pdf 130.6 kB 2020-03-18 09.40
04d. Revisionsrapporten granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten myndighetsutövning.pdf 8 MB 2020-03-18 09.40
04e. Bos § 42 Yttrande, revisionsrapport, PwC.pdf 407.4 kB 2020-03-18 09.40
05. Lokaler inom äldreomsorgen.pdf 649.3 kB 2020-03-18 09.40
05b. Bos § 45 Lokaler inom äldreomsorgen.pdf 269.9 kB 2020-03-18 09.40
06. Återrapportering statsbidrag äldreomsorgen.pdf 603.2 kB 2020-03-18 09.40
06b. Bos § 46 Återrapportering statsbidrag äldreomsorgen.pdf 192.6 kB 2020-03-18 09.40
07. Statsbidrag Personligt ombud.pdf 2.2 MB 2020-03-18 09.40
07b. Bos § 48 Statsbidrag Personligt ombud.pdf 224.2 kB 2020-03-18 09.40
08. Redovisning av yttrande till IVO gällande rapport efter tillsynsbesök på Solgården.pdf 645.8 kB 2020-03-18 09.40
08b. Bos § 49 Redovisning av yttrande till IVO gällande rapport efter tillsynsbesök på Solgården.pdf 237.6 kB 2020-03-18 09.40
09. Uppföljning av äldreomsorgen.pdf 174.2 kB 2020-03-18 09.40
09b. Bos § 52 Uppföljning av äldreomsorgen.pdf 253.9 kB 2020-03-18 09.40
10. Patientsäkerhetsberättelse 2019.pdf 618 kB 2020-03-18 09.40
10b. Bos § 51 Patientsäkerhetsberättelse 2019.pdf 191.3 kB 2020-03-18 09.40
11. Patientsäkerhetsberättelse 2019 för elevhälsans medicinska insats.pdf 486.2 kB 2020-03-18 09.40
11b. Bos § 66 Patientsäkerhetsberättelse 2019 för elevhälsans medicinska insats.pdf 202.4 kB 2020-03-18 09.40
12. Sammanställning KKiK 2019 Handling.pdf 216.7 kB 2020-03-18 09.40
12b. Sammanställning KKiK 2019.pdf 1.2 MB 2020-03-18 09.40
12c. Bos § 56 Sammanställning KKiK 2019.pdf 272.1 kB 2020-03-18 09.40
12d. Au § 83 Sammanställning KKiK 2019.pdf 214.9 kB 2020-03-18 09.40
13. Ks § 73 Fråga angående kommunal beredskap corona.pdf 243.3 kB 2020-03-18 09.40
14. Uppföljning enligt årsagenda-Analys av kunskapsresultat.pdf 1.1 MB 2020-03-18 09.40
14b. Ks § 57 Uppföljning enligt årsagenda, analys av kunskapsresultat och betyg ht 19 6 9.pdf 302.8 kB 2020-03-18 09.40
15. Uppföljning av grundskolans resultat slutbetyg årskurs 9, modellberäknat värde enligt SALSA.pdf 470.9 kB 2020-03-18 09.40
15b. Bos § 58 Uppföljning av grundskolans resultat slutbetyg årskurs 9, modellberäknat värde enligt SALSA.pdf 228.6 kB 2020-03-18 09.40
16. Uppföljning, relationen mellan nationella prov och slutbetyg.pdf 485.1 kB 2020-03-18 09.40
16b. Bos § 59 Uppföljning, relationen mellan nationella prov och slutbetyg.pdf 206.6 kB 2020-03-18 09.40
17.Uppföljning enligt årsagenda verksamhetsstatistik förskola underlag inför våren 2020_2.pdf 116.7 kB 2020-03-18 09.40
17b. Bos § 57 Uppföljning enligt årsagenda verksamhetsstatistik förskola underlag inför våren.pdf 180.1 kB 2020-03-18 09.40
18. Riktade statsbidrag bildning.pdf 122.5 kB 2020-03-18 09.40
18b. Bos § 63 Riktade statsbidrag bildning.pdf 249.4 kB 2020-03-18 09.40
19. Skolplan 2020-2023.pdf 73 kB 2020-03-18 09.40
19b. Bos § 64 Skolplan 2020-2023.pdf 345.4 kB 2020-03-18 09.40
20. Ks § 42 Interbudget 2020.pdf 257.7 kB 2020-03-18 09.40
21. Ansökan Kopparbergsfestivalen 7-8 aug 2020.pdf 611.3 kB 2020-03-18 09.40
21b. Au § 51 Ansökan Kopparbergsfestivalen 7-8 aug 2020.pdf 231.7 kB 2020-03-18 09.40
22a.missiv revisionsplan Nerikes Brandkår.pdf 464.8 kB 2020-03-18 09.40
22b.Revisionsplan 2020 Nerikes Brandkår.pdf 187.8 kB 2020-03-18 09.40
22c. Au § 53 Revisionsplan 2020 Nerikes Brandkår.pdf 159.8 kB 2020-03-18 09.40
23. Au § 6 Yttrande revisionsrapport Granskning riktade statsbidrag PwC.pdf 315.4 kB 2020-03-18 09.40
23b. Au § 52 Information gällande svar, Granskning riktade statsbidrag PwC.pdf 342.3 kB 2020-03-18 09.40
24. Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2019-2023.pdf 3.6 MB 2020-03-18 09.40
24b. Au § 57 Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2019-2023.pdf 211.6 kB 2020-03-18 09.40
25. Plan för hantering av extraordinära händelser.pdf 4.6 MB 2020-03-18 09.40
25b. Au § 58 Plan för hantering av extraordinära händelser.pdf 194.2 kB 2020-03-18 09.40
26. Övnings- o utbildningsplan för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskapsarbete 2020-2022.pdf 169.5 kB 2020-03-18 09.40
26b. Au § 59 Övnings- o utbildningsplan för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskapsarbete 2020-2022.pdf 219.6 kB 2020-03-18 09.40
27a. Handling riktlinjer skyddsjakt.pdf 70 kB 2020-03-18 09.40
27b.Riktlinjer för kommunal skyddsjakt.pdf 156.8 kB 2020-03-18 09.40
27c. Au § 56 Riktlinjer för kommunal skyddsjakt.pdf 189.6 kB 2020-03-18 09.40
28. Återkoppling Kollektivtrafik Örebro-Lindesberg-Kopparberg Fellingsbro.pdf 2.2 MB 2020-03-18 09.40
28b. Ks § 72 Fråga angående återkoppling Region Örebro län.pdf 237.8 kB 2020-03-18 09.40
28c. Au § 62 Återkoppling av samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro läns trafikpliktsbeslut för allmän kollektivtrafik.pdf 209 kB 2020-03-18 09.40
29. Uppföljning av inkomna motioner 2016-2020.pdf 33.8 kB 2020-03-18 09.40
29b. Sammanställning Motioner.pdf 56.6 kB 2020-03-18 09.40
29c. Motion Bergslagsdiagonalen.pdf 478.2 kB 2020-03-18 09.40
29d. Motion Bergslagsbibblan.pdf 302.2 kB 2020-03-18 09.40
29e. Motion pedagogiska schemalagda luncher.pdf 361.6 kB 2020-03-18 09.40
29f.Motion Försäkringssamverkan.pdf 300.1 kB 2020-03-18 09.40
29g.Motion ägarstrategi för allmännyttan ett stöd för utveckling av det kommunalägda bostadsbeståndet.pdf 485 kB 2020-03-18 09.40
29h. Motion DigidelCenter ett medel för ökad digital delaktighet.pdf 364.2 kB 2020-03-18 09.40
29i. Au § 60 Uppföljning av inkomna motioner 2016-2020.pdf 197.6 kB 2020-03-18 09.40
30. Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2016-2020.pdf 33.8 kB 2020-03-18 09.40
30b. Sammanställning Medborgarförslag.pdf 39.5 kB 2020-03-18 09.40
30c Medborgarförslag kulturcentrum.pdf 234.4 kB 2020-03-18 09.40
30d. Medborgarförslag Hundrastgård.pdf 217 kB 2020-03-18 09.40
30e. Medborgarförslag Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning NPF.pdf 570.6 kB 2020-03-18 09.40
30f. Au § 61 Uppföljning av inkomna medborgarförslag 2016-2020.pdf 196.1 kB 2020-03-18 09.40
31. Delgivningar Ks Mars 2020.pdf 330.8 kB 2020-03-18 09.40

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00