Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 88.7 kB 2016-08-25 12.33
03 Delårsrapport per den 30 juni 2016.pdf 8.3 MB 2016-08-25 12.33
04 Verksamhetsberättelser per den 30 juni 2016.pdf 5.7 MB 2016-08-25 12.33
05 Muntlig rapport per den 30 juni 2016, Ljusnarsbergs kommunlager AB.pdf 18.7 kB 2016-08-25 12.33
06 Ekonomisk rapport per den 31 maj 2016, Bergslagens miljö- och byggnämnd.pdf 82.6 kB 2016-08-25 12.33
07 Verksamhetsberättelse 1 januari-30 juni 2016, Bergslagens miljö- och.pdf 1.5 MB 2016-08-25 12.33
08 Uppföljningsrapport, internkontroll januari-juni 2016, Bergslagens miljö- och.pdf 1 MB 2016-08-25 12.33
09 Investeringsuppföljning per den 31 maj 2016, Bergslagens kommunalteknik.pdf 199 kB 2016-08-25 12.33
10 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, nyckeltal.pdf 145.9 kB 2016-08-25 12.33
11 Revidering av taxa inom äldreomsorgen med mera.pdf 72.3 kB 2016-08-25 12.33
12 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande lex.pdf 377.3 kB 2016-08-25 12.33
13 Återrapportering av personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen.pdf 84.7 kB 2016-08-25 12.33
14 Skrivelse med anledning av promemorian Ett nytt ersättningssystem för.pdf 447.4 kB 2016-08-25 12.33
15 Information om kommunens mottagande av flyktingar, nyanlända samt.pdf 21 kB 2016-08-25 12.33
16 Utställningshandling, Översiktsplan för Ljusnarsbergs kommun.pdf 19.8 MB 2016-08-25 12.33
17 Grönplan för Kopparberg och Bångbro.pdf 13.5 MB 2016-08-25 12.33
18 Kvalitetsredovisning läsåret 2015-2016 Garhytteskolan f-2 och.pdf 2.1 MB 2016-08-25 12.33
19 Verksamhetsberättelse, elevhälsans medicinska insats 2015-2016.pdf 546.2 kB 2016-08-25 12.33
20 Sammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012-2015.pdf 2.4 MB 2016-08-25 12.33
21 Uppföljning HVB Bergsgården.pdf 36.8 kB 2016-08-25 12.33
22 Vision 2030.pdf 353.1 kB 2016-08-25 12.33
23 Redovisning, ansökan om medel från kompletterande uppdragsavtal avseende.pdf 2 MB 2016-08-25 12.33
24 Yttrande, medborgarförslag angående korttidsparkering närmare ICAKopparhallen,.pdf 238 kB 2016-08-25 12.33
25 Partistöd för 2015 års verksamhet.pdf 256.4 kB 2016-08-25 12.33
26 Förlängning av folkhälsoavtal till och med april 2017, Region Örebro län.pdf 32.1 kB 2016-08-25 12.33
27 Arkivföreskrifter.pdf 125.9 kB 2016-08-25 12.33
28 Sotning i privat regi.pdf 26.1 kB 2016-08-25 12.33
29 Utvidgat verksamhetsområde för kommunalt VA i Silverhöjden, Bergslagens.pdf 461.9 kB 2016-08-25 12.33
30 Kommunjägare.pdf 34.5 kB 2016-08-25 12.33
31 Anmälan av ordförandebeslut, fullmakt till advokateran Björn Öberg, Anna.pdf 23.7 kB 2016-08-25 12.33
32 Anmälan av ordförandebeslut, beslut om överklagan av Tillväxtverkets beslut.pdf 137.5 kB 2016-08-25 12.33
33 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 59.2 kB 2016-08-25 12.33
34 Delgivningar.pdf 198.9 kB 2016-08-25 12.33

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00