Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse KS 2015-10-21.pdf 43.6 kB 2015-10-15 10.08
02 Ekonomisk rapport per den 30 september 2015.pdf 164.7 kB 2015-10-15 10.08
03 Återrrapportering, inköps- och anställningsstopp.pdf 26.6 kB 2015-10-15 10.08
04 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, nyckeltal.pdf 110.1 kB 2015-10-15 10.08
05 Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2015, Bergslagens miljö- och byggnämnd.pdf 111.4 kB 2015-10-15 10.08
06 Delårsbokslut per den 30 juni 2015, Bergslagens Kommunalteknik.pdf 6.2 MB 2015-10-15 10.08
07 Fastställande av skattesats för år 2016.pdf 55 kB 2015-10-15 10.08
08 Samverkansformer mellan skolverksamhetern och individ- och familjeomsorgen.pdf 115.7 kB 2015-10-15 10.08
09 Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012-2014.pdf 1.8 MB 2015-10-15 10.08
10 Ansökan om ekonomiskt stöd till resa för barn till Bodaborg i Karlskoga, IOGTs Juniorförening Junis 158 Kopparberg.pdf 61.7 kB 2015-10-15 10.08
11 Kriterier och riktlinjer gällande servicegruppen samt ny modell för prissättning.pdf 109.8 kB 2015-10-15 10.08
12 Yttrande över medborgarförslag rörande belysning i Rydbergsdal, Veronica Andersson.pdf 134.5 kB 2015-10-15 10.08
13 Yttrande över medborgarförslag rörande ekonomisk ersättning för språkträning, Birgitta Fransson.pdf 90.5 kB 2015-10-15 10.08
14 Yttrande över motion rörande stöd till föreningen Kopparbergare utan gränser, Ulf Hilding (M).pdf 103 kB 2015-10-15 10.08
15 Yttrande över motion rörande räcke vid Loftboden, Astrid Dahl (V).pdf 99.7 kB 2015-10-15 10.08
16 Yttrande över motion rörande kostnadsfri pedagogisk lunch för lärare, Kenneth Axelsson (SD) och Ronnie Wegerstedt (SD).pdf 316.1 kB 2015-10-15 10.08
17 Yttrande över motion rörande ökad bemanning inom fritidshemsverksamheten, UlF Hildning (M), Gunnar Fransson (M) och Daniel Johansson (M).pdf 282.7 kB 2015-10-15 10.08
19 Återraportering angående datasystemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES).pdf 22.9 kB 2015-10-15 10.08
20 Återrapportering av kommunens ansökan om medlemskap i Sydnärkes lönenämnd.pdf 47.5 kB 2015-10-15 10.08
22 Delgivningar.pdf 69.4 kB 2015-10-15 10.08

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00