Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks K 2019-11-27.pdf 321.6 kB 2019-11-20 16.22
02b. Sammanträdesprotokoll Au § 200 Cykelplan kopparberg.pdf 24.9 kB 2019-11-20 16.22
03. Anvisningar och tidplan kommunens bokslut 2018.pdf 51.7 kB 2019-11-20 16.22
03b. Sammanträdesprotokoll Au § 198 Anvisningar och tidplan kommunens bokslut 2018.pdf 14.1 kB 2019-11-20 16.22
05a. Revisorernas bedömning avseende delårsrapport 2019.pdf 3.1 MB 2019-11-20 16.22
05b. Sammanträdesprotokoll Au § 195 Revisorernas bedömning delårsrapport 2019.pdf 385.6 kB 2019-11-20 16.22
06a.internkontrollplan2020.pdf 347.9 kB 2019-11-20 16.22
06b. Sammanträdesprotokoll Au § 197 Internkontrollplan 2020.pdf 12.9 kB 2019-11-20 16.22
07. Delårsbokslut Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 20190831.pdf 1.6 MB 2019-11-20 16.22
07b. Revisorernas bedömning Delårsbokslut BKT 20190831.pdf 5.2 MB 2019-11-20 16.22
07c. Sammanträdesprotokoll Au § 199 Delårsbokslut BKT 20190831.pdf 23 kB 2019-11-20 16.22
08. Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2019, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 75.5 kB 2019-11-20 16.22
08b. Sammanträdesprotokoll Au § 212 Driftuppföljning 191031.pdf 24 kB 2019-11-20 16.22
09. Månadsuppföljning oktober 2019, Samhällsbyggnadsnämnden.pdf 529.2 kB 2019-11-20 16.22
11. Budgetförslag KS 191127 inkl remissvar och taxor.pdf 24 MB 2019-11-20 16.22
11b. Sammanträdesprotokoll Au § 196 Budget 2020 och plan för 2021-2022.pdf 162.1 kB 2019-11-20 16.22
12. Kommentarer till revisionsrapport, uppföljning tidigare revisioner.pdf 1.2 MB 2019-11-20 16.22
12b. Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar.pdf 5.9 MB 2019-11-20 16.22
12c. Sammanträdesprotokoll Au § 205 Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar.pdf 30 kB 2019-11-20 16.22
13. Anmälan av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 2020.pdf 351.9 kB 2019-11-20 16.22
13b. Sammanträdesprotokoll Au § 207 Anmälan av ekonomiska förmåner.pdf 22.1 kB 2019-11-20 16.22
15. Taxor, avgifter och ersättningar inom äldreomsorgen 2019.pdf 18.7 kB 2019-11-20 16.22
15b. Taxor, avgifter äldreomsorgen.pdf 890.6 kB 2019-11-20 16.22
15c. Sammanträdesprotokoll Bos § 189 Taxor, avgifter äldreomsorgen.pdf 556 kB 2019-11-20 16.22
16. Taxor inom individ och familjeomsorgen.pdf 121.1 kB 2019-11-20 16.22
16b. Sammanträdesprotokoll Bos § 190 Avgifter inom individ och familjeomsorgen.pdf 594.9 kB 2019-11-20 16.22
17. Redovisning uppföljning 15 november 2019 beläggning ÄO lägenheter.pdf 436.8 kB 2019-11-20 16.22
18. Sammanträdesprotokoll Ks § 251 Avtal rörande nyttjande av simhallen vid Gillersklack.pdf 259.4 kB 2019-11-20 16.22
19. Uppföljning enligt årsagenda frånvaro.pdf 24.3 kB 2019-11-20 16.22
19b. Sammanträdesprotokoll Bos § 194 Uppföljning enligt årsagenda frånvaro.pdf 212.4 kB 2019-11-20 16.22
20. Uppföljning enligt årsagenda verksamhetsstatistik förskola.pdf 151.8 kB 2019-11-20 16.22
20b. Sammanträdesprotokoll Bos § 203 Uppföljning enligt årsagenda verksamhetsstatistik förskola.pdf 187.4 kB 2019-11-20 16.22
21. Kvalitetsredovisning Kyrkbacksskolan.pdf 702.8 kB 2019-11-20 16.22
21b. Sammanträdesprotokoll Bos § 196 Kvalitetsredovisning Kyrkbacksskolan.pdf 188.4 kB 2019-11-20 16.22
22a. Arbetsintegrerade utbildningar.pdf 123.4 kB 2019-11-20 16.22
22b. Sammanträdesprotokoll Bos § 199 Arbetsintegrerade lärarutbildningar.pdf 292.7 kB 2019-11-20 16.22
23. Ansökan om bidrag, Svenska Stöldskyddsföreningen.pdf 1.6 MB 2019-11-20 16.22
24. Inkomna förfrågningar köp av fastigheter Wallmovägen.pdf 640.8 kB 2019-11-20 16.22
25. Val av ersättare i KS efter Åsa Wennberg (SD).pdf 154 kB 2019-11-20 16.22
25b. Sammanträdesprotokoll Kf §§ 90, 91 Åsa Vennberg.pdf 424.2 kB 2019-11-20 16.22
26. Delgivningar.pdf 336.9 kB 2019-11-20 16.22
27. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 108.1 kB 2019-11-20 16.22
Lagakraftbevis LIS Ljusnarsberg.pdf 341.9 kB 2019-11-22 11.08
Tillägget antas Kf §80.pdf 564.2 kB 2019-11-22 11.08
02. Cykelplan Kopparberg.pdf 4.1 MB 2020-08-06 10.39

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00