Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 30.2 kB 2019-05-15 20.51
02 Information, ändrade bestämmelser rörande retroaktiv assistansersättning.pdf 1.2 MB 2019-05-15 20.51
03 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2019, Samhällsbyggnadsförbundet.pdf 1.1 MB 2019-05-15 20.51
04 Årsredovisning 2018, Ellyvor och Ove Anderssons Stipendiefond.pdf 78.6 kB 2019-05-15 20.51
05 Årsredovisning 2018, Ljusnarsbergs Socialsamfond.pdf 66.2 kB 2019-05-15 20.51
06 Årsredovisning 2018, Ljusnarsbergs Skolsamfond.pdf 64.4 kB 2019-05-15 20.51
07 Årsredovisning 2018, Karl Gunnar Erikssons Donationsstiftelse.pdf 67.2 kB 2019-05-15 20.51
08 Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse, Samordningsförbundet i norra.pdf 4.4 MB 2019-05-15 20.51
09 Effekterna av kommunens arbetssätt rörande arbetsmarknadsåtgärder och.pdf 46.4 kB 2019-05-15 20.51
10 Utredning av konsekvenserna av försäljning av kommunens gruppbostäder till.pdf 619.3 kB 2019-05-15 20.51
11 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer.pdf 2.8 MB 2019-05-15 20.51
12 Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggningen på.pdf 199.2 kB 2019-05-15 20.51
13 Sammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).pdf 2.9 MB 2019-05-15 20.51
14 Uppföljning av grundskolans resultat slutbetyg årskurs 9 modellberäknat enligt.pdf 456.6 kB 2019-05-15 20.51
15 Uppföljning av bildningsverksamheten.pdf 441 kB 2019-05-15 20.51
17 Regler rörande uthyrning av idrottshallar.pdf 46.1 kB 2019-05-15 20.51
18 Sommarlovsaktiviteter.pdf 234.6 kB 2019-05-15 20.51
19 Inackorderingstillägg läsåret 2019-2020.pdf 238.6 kB 2019-05-15 20.51
20 Uppföljning av beläggning och bemanning inom förskoleverksamheten.pdf 225.1 kB 2019-05-15 20.51
21 Partistöd för 2018 års verksamhet.pdf 5.5 MB 2019-05-15 20.51
22 Slutredovisning, utredning om vitalisering av kommunfullmäktige.pdf 254.7 kB 2019-05-15 20.51
23 Ändring av reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 252.9 kB 2019-05-15 20.51
24 Taxa för prövning och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter,.pdf 882.7 kB 2019-05-15 20.51
25 Revidering av taxa gällande markåterställningsarbeten.pdf 610.3 kB 2019-05-15 20.51
26 Val av ersättare i allmänna utskottet efter Therese Olsson (V).pdf 104.4 kB 2019-05-15 20.51
27 Val av ersättare i bildnings- och utskottet efter Therese Olsson (V).pdf 202.3 kB 2019-05-15 20.51
28 Val av ersättare i Samverkansrådet för social välfärd och vård efter.pdf 52.9 kB 2019-05-15 20.51
29 Delgivningar.pdf 440.6 kB 2019-05-15 20.51
30 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 228.3 kB 2019-05-16 01.19
Driftuppföljning.pdf 1 MB 2019-05-16 01.19

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00