Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 144 kB 2018-05-16 17.50
03 Begäran om återtagande som huvudman, Sveriges Geologiska Undersökningar.pdf 1.2 MB 2018-05-16 17.50
05 Handlingsplan med åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.pdf 304.3 kB 2018-05-16 17.50
06 Investerings- och finansieringsplan 2018-2028.pdf 895.5 kB 2018-05-16 17.50
07 Ekonomisk rapport per den 31 mars 2018, Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 460.4 kB 2018-05-16 17.50
08 Ekonomisk rapport per den 30 april 2018, Bergslagens överförmyndarnämnd.pdf 110.1 kB 2018-05-16 17.50
09 Ekonomisk rappo1i per den 31 mars 2018, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 528.4 kB 2018-05-16 17.50
10 Årsredovisning 2017, Ellyvor och Ove Anderssons Stiftelse.pdf 393.5 kB 2018-05-16 17.50
11 Årsredovisning 2017, Ljusnarsbergs Socialsamfond.pdf 370.8 kB 2018-05-16 17.50
12 Årsredovisning 2017, Ljusnarsbergs Skolsamfond.pdf 387.9 kB 2018-05-16 17.50
13 Årsredovisning 2017, Karl Gunnar Erikssons Donationsstiftelse.pdf 394.9 kB 2018-05-16 17.50
14 Årsredovisning 201 7, Stiftelsen Gillersklack.pdf 499.3 kB 2018-05-16 17.50
15 Årsredovisning 2017, Stiftelsen Stora Gården.pdf 341.4 kB 2018-05-16 17.50
16 Partistöd för 2017 års verksamhet.pdf 2.1 MB 2018-05-16 17.50
17 Översyn av möjligheterna till kostnadseffektiviseringar inom personlig assistans.pdf 266.2 kB 2018-05-16 17.50
18 Höjd habiliteringsersättning inom enheten funktionsstöd.pdf 196.8 kB 2018-05-16 17.50
19 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området.pdf 254.6 kB 2018-05-16 17.50
21 Svar, Revisionsrapport Granskning av grundskolans arbete med att få elever att nå.pdf 2.9 MB 2018-05-16 17.50
22 Uppföljning av skolresultat läsåret 2016-2017.pdf 1 MB 2018-05-16 17.50
23 Beslut från Skolinspektionen, kvalitetsgranskning av Kyrkbacksskolans elever vid elevers.pdf 1.2 MB 2018-05-16 17.50
24 Fritidshemsverksamheten vid förskolan Åstugan.pdf 151.8 kB 2018-05-16 17.50
25 Omorganisering av ledningsorganisationen inom förskoleverksamheten.pdf 92.6 kB 2018-05-16 17.50
26 Årshjul för kommunalt aktivitetsansvar.pdf 277.1 kB 2018-05-16 17.50
27 Uppföljning av volymtimmar inom förskoleverksamheten.pdf 124.9 kB 2018-05-16 17.50
28 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 71.9 kB 2018-05-16 17.50
29 Samråd om bildandet av naturreservatet Dragtjärn.pdf 770.3 kB 2018-05-16 17.50
30 Direktiv till kommunalt stämmoombud vid årsstämma, Tursam i Bergslagen ekonomisk.pdf 107.9 kB 2018-05-16 17.50
31 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 104.1 kB 2018-05-16 17.50
32 Delgivningar.pdf 130.6 kB 2018-05-16 17.50

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00