Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse 2018-01-31.pdf 50.1 kB 2018-01-24 12.20
02 Internbudget 2018.pdf 9.5 MB 2018-01-24 12.20
03 Aktivitetsplaner 2018.pdf 14 MB 2018-01-24 12.20
04 Revisorernas bedömning av delårsrapport per den 30 juni 2017, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.pdf 4.4 MB 2018-01-24 12.20
05 Riktlinjer för handläggning av sociala kontrakt.pdf 1.8 MB 2018-01-24 12.20
06 Omorganisering av gruppboende och korttidsvård.pdf 1.7 MB 2018-01-24 12.20
07 Riksnorm för försörjningsstöd 2018.pdf 1 MB 2018-01-24 12.20
08 Uppföljning av klagomålshantering.pdf 318.4 kB 2018-01-24 12.20
09 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området.pdf 380.6 kB 2018-01-24 12.20
11 Utredning, behovet av arbetskläder till anställda i kommunen.pdf 4.8 MB 2018-01-24 12.20
12 Bemanningen inom grundskola relaterat budgeterade resurser.pdf 2.4 MB 2018-01-24 12.20
13 Planer mot kränkande behandling.pdf 1 MB 2018-01-24 12.20
14 Läsårens förläggning 2018-2019 och 2019-2020.pdf 668.9 kB 2018-01-24 12.20
15 Interkommunala ersättningar inom skolverksamheterna 2018.pdf 488.7 kB 2018-01-24 12.20
16 Ersättning till fristående skolor 2018.pdf 480.4 kB 2018-01-24 12.20
18 Utredning av organiseringen Vuxiam.pdf 1 MB 2018-01-24 12.20
19 Omdisponering av kommunchefstjänsten.pdf 1 MB 2018-01-24 12.20
20 Instruktioner för kommunchef.pdf 1.7 MB 2018-01-24 12.20
21 Uppföljning av kommunens politiska organisation.pdf 11.9 MB 2018-01-24 12.20
22 Tillägg i reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen medanledning av ny lag om elektroniska cigaretter.pdf 569.1 kB 2018-01-24 12.20
23 Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län.pdf 3.8 MB 2018-01-24 12.20
24 Ny taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsgivning enligt LBE.pdf 5.6 MB 2018-01-24 12.20
25 Anmälan av beställning av utredning gällande Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).pdf 630.3 kB 2018-01-24 12.20
26 Sammanställning av enkätundersökning rörande ställföreträdare.pdf 4.8 MB 2018-01-24 12.20
30 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 3.8 MB 2018-01-24 12.20
31 Delgivningar.pdf 1.2 MB 2018-01-24 12.20
13 Plan mot kränkande behandling.pdf 16.4 MB 2018-01-25 09.40
20 Instruktioner för kommunchef 2.pdf 2.2 MB 2018-01-25 09.40

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00