Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 26.9 kB 2018-11-01 14.50
03 Revidering av samverkansavtal för gemensam politisk nämnd och förvaltning för.pdf 145.9 kB 2018-11-01 14.50
04 Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter.pdf 612.7 kB 2018-11-01 14.50
05 Fastställande av skattesats för år 2019.pdf 102.4 kB 2018-11-01 14.50
06 Revidering av utskottsorganisation i Ljusnarsbergs kommun.pdf 68.2 kB 2018-11-01 14.50
07 Reglemente för utskotten.pdf 108 kB 2018-11-01 14.50
08 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för.pdf 187 kB 2018-11-01 14.50
09 Yttrande, medborgarförslag rörande e-tjänst för inlämnande av medborgarförslag.pdf 96.5 kB 2018-11-01 14.50
10 Yttrande, medborgarförslag om digitalisering av bilder.pdf 76.1 kB 2018-11-01 14.50
11 Fastställande av resultat av kommunal folkomröstning rörande ombyggnation av.pdf 79.4 kB 2018-11-01 14.50
12 Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2017.pdf 105.1 kB 2018-11-01 14.50
13 Uppföljning av verkställighet gällande beslut i kommunfullmäktige exklusive.pdf 53.1 kB 2018-11-01 14.50
14 Anmälan av arvoden och ersättningar förtroendevalda 2019.pdf 76.3 kB 2018-11-01 14.50
15 Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige.pdf 77.6 kB 2018-11-01 14.50
16 Ekonomisk rapport per den 31 juli 2018, Nerikes Brandkår.pdf 1.9 MB 2018-11-01 14.50
17 Rekommendation av begravningsombud.pdf 39.4 kB 2018-11-01 14.50
18 Rekommendation av borgerlig vigselförrättare.pdf 51.4 kB 2018-11-01 14.50
19 Delgivningar.pdf 277 kB 2018-11-01 14.50

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KS
Protokoll KS

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00