Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 35.3 kB 2016-09-09 09.18
03 Folkhälsobeskrivning Livsvillkor-levandsvanor-hälsa Barn Unga Vuxna Äldre.pdf 6.7 MB 2016-09-09 09.18
04 Strategi mot våldsbejakande extremism.pdf 884.7 kB 2016-09-09 09.18
05 Yttrande, medborgarförslag angående korttidsparkering närmare.pdf 311.3 kB 2016-09-09 09.18
06 Delårsrapport per den 30 juni 2016.pdf 8.2 MB 2016-09-09 09.18
07 Ansökan om medlemskap i gemensam nämnd, Regionhälsan.pdf 132.5 kB 2016-09-09 09.18
08 Riktlinjer för bostadsförsötjning i Ljusnarsbergs kommun 2016-20 19.pdf 3.6 MB 2016-09-09 09.18
09 Vision 2030.pdf 385.8 kB 2016-09-09 09.18
10 Revidering av taxor inom äldreomsorgen med mera.pdf 131.3 kB 2016-09-09 09.18
11 Partistöd för 2015 års verksamhet.pdf 915.9 kB 2016-09-09 09.18
12 Arkivföreskrifter.pdf 149.6 kB 2016-09-09 09.18
13 Val av revisor och vice ordförande för revisionen.pdf 27.9 kB 2016-09-09 09.18
14 Anmälan av medborgarförslag rörande uppförande av Kulturcentrum,.pdf 24.5 kB 2016-09-09 09.18
15 Anmälan av medborgarförslag rörande inrättande av kommunal hundrastgård,.pdf 16.8 kB 2016-09-09 09.18
16 Anmälan av medborgarförslag rörande digitalisering av fotografier,.pdf 26 kB 2016-09-09 09.18
17 Anmälan av medborgarförslag rörande uppsättande av större och tydligare skylt.pdf 13.8 kB 2016-09-09 09.18
18 Avsägelse från politiska uppdrag, Kitty Strandberg (S).pdf 13.8 kB 2016-09-09 09.18

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KS
Protokoll KS

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00