Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 755.5 kB 2019-06-12 16.12
03 Redovisning av ombyggnation av Ljusnarshallen.pdf 829.4 kB 2019-06-12 16.12
04 Verksamhetsberättelser tertial 1 2019.pdf 2.9 MB 2019-06-12 16.12
05 Ekonomisk rapport per den 30 april 2019.pdf 103.8 kB 2019-06-12 16.12
06 Tillägg till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.pdf 80 MB 2019-06-12 16.12
07 Aterrapportering rörande åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultat.pdf 1007.9 kB 2019-06-12 16.12
08 Anvisningar för delårsrapport 2019 samt prognos per den 31 augusti 2019.pdf 62 kB 2019-06-12 16.12
09 Analys av investeringsuppföljningar rörande Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.pdf 383.5 kB 2019-06-12 16.12
10 Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggningen.pdf 367 kB 2019-06-12 16.12
11 Utredning av kommunens kostnader för gymnasieskolan 2018.pdf 406.8 kB 2019-06-12 16.12
12 Skolorganisation på Kyrkbacksskolan.pdf 460.4 kB 2019-06-12 16.12
13 Revidering av delegationsordning för bildningsverksamheten.pdf 231.7 kB 2019-06-12 16.12
14 Revidering av allmän delegationsordning.pdf 11.2 MB 2019-06-12 16.12
15 Verksamhetsberättelse 2018 Folkbiblioteket i Kopparberg och skolbiblioteket på Kyrkbacksskolan.pdf 2.2 MB 2019-06-12 16.12
16 Timplaner för grundskola och grundsärskola.pdf 1.7 MB 2019-06-12 16.12
17 Revisionsrapport Granskning av strategisk kompetensförsörjning samt förslag.pdf 7.1 MB 2019-06-12 16.12
18 Rapport och prognos, vinterväghållning 2019, Samhällsbyggnadsförbundet.pdf 767.6 kB 2019-06-12 16.12
19 Revisionsrapport. Granskning av efterlevnad av Europaparlamentets och rådets direktiv.pdf 4.9 MB 2019-06-12 16.12
20 Revisionsrapport, Uppföljning av tidigare revisionsuppdrag Samhällsbyggnadsförbundet Bergslgen.pdf 6.4 MB 2019-06-12 16.13
21 Delgivningar.pdf 951.9 kB 2019-06-12 16.13
22 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 32.5 kB 2019-06-12 16.13

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00