Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
03 Övergripande strategier och budget 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015).pdf 9.6 MB 2014-12-17 17.19
04 Tertialrapport 2014.2, Regionförbundet Örebro.pdf 5.2 MB 2014-12-17 17.19
05 Förlängd giltighetstid för nuvarande avfallsplan, Bergslagens Kommunalteknik.pdf 452.4 kB 2014-12-17 17.19
06 Revidering av förbundsordning för Bergslagens Kommunalteknik.pdf 4.5 MB 2014-12-17 17.19
07 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Bergslagens Kommunalteknik.pdf 1.6 MB 2014-12-17 17.19
08 Reviderade bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda.pdf 3.8 MB 2014-12-17 17.19
09 Yttrande över medborgarförslag rörande korttidsparkering närmare ICA Kopparhallen, Barbro Resare.pdf 1.6 MB 2014-12-17 17.19
10 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden.pdf 506.8 kB 2014-12-17 17.19
11 Sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige.pdf 329.1 kB 2014-12-17 17.19
12 Val av sex kommunrevisorer samt ordförande och vice ordförande 2015-2018.pdf 201.9 kB 2014-12-17 17.19
13 Val av nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen 2015-2018.pdf 261 kB 2014-12-17 17.19
14 Val av två ordinarie ledamöter och två ersättare samt förslag till vice ordförande i Bergslagens miljö- och byggnämnd 2015-2018.pdf 233.8 kB 2014-12-17 17.19
15 Val av fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice ordförande i valnämnden 2015-2018.pdf 238.8 kB 2014-12-17 17.19
16 Val av tre ledamöter och tre ersättare samt förslag till vice ordförande i Räddningsnämnden Västerbergslagen 2015-2018.pdf 232.3 kB 2014-12-17 17.19
17 Val av en ledamot och en ersättare samt ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd 2015-2018.pdf 214.4 kB 2014-12-17 17.19
18 Val av två ledamöter och två ersättare i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik 2015-2018.pdf 214.2 kB 2014-12-17 17.19
19 Val av nio ledamöter och nio ersättare i styrelsen samt ordförande och vice ordförandeför Ljusnarsbergs kommunlager AB 2015-2018.pdf 268.1 kB 2014-12-17 17.19
20 Val av fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen samt revisor och revisorssuppleant för Stiftelsen Stora Gården 2015-2016.pdf 252 kB 2014-12-17 17.19
21 Val av tre ledamöter och tre ersättare samt ordförande, och vice ordförande i styrelsen samt två revisorer för Stiftelsen Gillerklacks Fritidsanläggning 2015-2018.pdf 278 kB 2014-12-17 17.19
22 Val av tre nämndemän till Örebro tingsrätt 2015.pdf 187.2 kB 2014-12-17 17.19
23 Val av gode män för fastighetsbildningsförrättning enligt Fastighetsbildningslagen kap 4 § 2, tre företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor och tre företrädare....pdf 256.3 kB 2014-12-17 17.19
24 Val av stämmoombud och ersättare för denne i Ljusnarsbergs kommunlager AB 2015-2018.pdf 185.1 kB 2014-12-17 17.19
25 Val av en ledamot och en ersättare i Samordningsförbundet i norra Örebro län (T-län) 2015-2018.pdf 182.3 kB 2014-12-17 17.19
26 Val av stämmoombud och ersättare för denne i Leader Bergslagen 2015-2018.pdf 176.7 kB 2014-12-17 17.19
27 Val av stämmoombud och ersättare för denne i Tursam ekonomisk förening 2015-2018.pdf 189.9 kB 2014-12-17 17.19
28 Val av stämmoombud och ersättare för denne i Hopajola 2015-2018.pdf 171.3 kB 2014-12-17 17.19
29 Val av förordnande som begravningsombud 2015-2018.pdf 163.2 kB 2014-12-17 17.19
30 Rekommendation av vigselförrättare 2015-2018.pdf 183.2 kB 2014-12-17 17.19
31 Ordning för ersättarnas tjänstgöring i nämnder.pdf 219 kB 2014-12-17 17.19
32 Anmälan av motion rörande införande av kostnadsfria pedagogiska luncher för lärare, Kenneth Axelsson (SD) och Ronnie Wegerstedt (SD).pdf 288 kB 2014-12-17 17.19
Bilaga - förslag till taxa (VA, avfall, slamtömning).pdf 5 MB 2014-12-17 17.19
Kf K 2014-12-11.pdf 136.2 kB 2014-12-17 17.19

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KS
Protokoll KS

Relaterat

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg

Fax: 0580-71830

E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Öppettider reception

(Telefon: 0580-805 10)

Måndag-fredag

Kl. 08.00-16.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13-00)

Öppettider Polisen

Tisdagar kl. 09.00-15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00