Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 73.9 kB 2016-06-10 09.24
14 Ekonomisk analys utifrån kvartalsrappmi 1 2016, sociala verksamheter.pdf 130.2 kB 2016-06-10 09.24
15 Ekonomisk rapport per den 30 april 2016, Bergslagens miijö- och byggnämnd.pdf 60.9 kB 2016-06-10 09.24
16 Ekonomisk rapport per den 31 maj 2016, Bergslagens överförmyndarnämnd.pdf 26.5 kB 2016-06-10 09.24
17 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området, nyckeltal.pdf 54.7 kB 2016-06-10 09.24
18 Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten.pdf 531.4 kB 2016-06-10 09.24
19 Uppföljning av elevantal i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf 15.9 kB 2016-06-10 09.24
20 Information, förslag till Energi- och klimatprogram för Region Örebro län.pdf 3.6 MB 2016-06-10 09.24
21 Ansökan om bidrag, insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att.pdf 175.8 kB 2016-06-10 09.24
22 Återrappo1iering av uppdrag.pdf 235.1 kB 2016-06-10 09.24
24 Reviderad delegationsordning för bildningsverksamheterna.pdf 301.3 kB 2016-06-10 09.24
25 Reviderade lönekriterier.pdf 439.8 kB 2016-06-10 09.24
26 Förfrågan om förnyat ställningstagande för ett gemensamt leaderarbete i.pdf 517.1 kB 2016-06-10 09.24
27 Ansökan om medlemskap i gemensam nämnd, Regionhälsan.pdf 40.3 kB 2016-06-10 09.24
28 Riktlinjer för bostadsförsötjning.pdf 1.3 MB 2016-06-10 09.24
29 Strategi mot våldsbejakande extremism.pdf 292.5 kB 2016-06-10 09.24
30 Strategi mot våldsbejakande extremism.pdf 74.7 kB 2016-06-10 09.24
31 Remissyttrande, Demokratiutredningens betänkande SOU 2016,5 Låt fler forma.pdf 1004.1 kB 2016-06-10 09.24
32 Förtydligande av sammanslagningen av enheten för rehabilitering och.pdf 24.8 kB 2016-06-10 09.24
33 Årsredovisning 2015 och stämmorapport, Bergskraft Bergslagen Ekonomisk.pdf 234 kB 2016-06-10 09.24
36 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 34.4 kB 2016-06-10 09.24
37 Delgivningar.pdf 45.1 kB 2016-06-10 09.24
13 Ekonomiska rapport per den 31 maj 2016.pdf 1.4 MB 2016-06-12 22.19
Utskickskomplettering 160615.pdf 3 MB 2016-06-12 22.21

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00