Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 51.2 kB 2017-01-19 13.08
02 Internbudget 2017.pdf 80.3 kB 2017-01-19 13.08
03 Aktivitetsplaner 2017.pdf 3.5 MB 2017-01-19 13.08
03 Komplettering (aktivitetsplaner).pdf 541.9 kB 2017-01-24 13.39
04 Ekonomisk rapport per den 30 november 2016, Bergslagens miljö- och.pdf 90.7 kB 2017-01-19 13.08
05 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2016, Bergslagens kommunalteknik.pdf 520.4 kB 2017-01-19 13.08
06 lnvesteringsuppföljning per den 31 oktober 2016, Bergslagens.pdf 226.9 kB 2017-01-19 13.08
07 Kommentarer rörande revisionsrapport för granskning av delårsrapport för.pdf 408.6 kB 2017-01-19 13.08
08 Granskning av underhåll inom VA-verksamheten, Bergslagens.pdf 2.6 MB 2017-01-19 13.08
09 Granskning av förbundets interna kontroll av nyckelhanteringen inom.pdf 1.5 MB 2017-01-19 13.08
10 Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontroll plan,.pdf 2.4 MB 2017-01-19 13.08
11 Verksamhetsbeskrivning 2017, Sydnärkes lönenämnd.pdf 307.8 kB 2017-01-19 13.08
12 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området.pdf 979.3 kB 2017-01-19 13.08
13 Vårdtyngdsmätning veckor 37-39 2016.pdf 1.1 MB 2017-01-19 13.08
13 Komplettering (vårdtyngdsmätning).pdf 188.5 kB 2017-01-24 13.39
14 Sammanfattning av verksamhetsutvecklingsuppdraget inom individ- och.pdf 241.8 kB 2017-01-19 13.08
15 Riksnorm för försörjningsstöd 2017.pdf 145.4 kB 2017-01-19 13.08
16 Utvärdering av kommunens behov av att söka de särskilt riktade statsbidragen.pdf 98.3 kB 2017-01-19 13.08
17 Samverkansavtal och reglemente i den gemensamma nämnden för.pdf 514.5 kB 2017-01-19 13.08
19 Ersättning till friskolor 2017.pdf 44.9 kB 2017-01-19 13.08
20 Interkommunala ersättningar till skol verksamheten 2017.pdf 48.9 kB 2017-01-19 13.08
21 Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten.pdf 452.2 kB 2017-01-19 13.08
22 Uppföljning av elevantal i förskoleklass, grundskola och särskola.pdf 116.9 kB 2017-01-19 13.08
23 Undertecknande av handlingar, så kallad firmateckning.pdf 24.4 kB 2017-01-19 13.08
24 Val av ersättare i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer.pdf 94.2 kB 2017-01-19 13.08
25 Anmälan av delegationsbeslut.pdf 495.8 kB 2017-01-19 13.08
26 Delgivningar.pdf 5.7 MB 2017-01-19 13.08

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00