Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse.pdf 879.9 kB 2018-11-26 01.00
02 Lokal handlingsplan för det europeiska socialfondsprojektet All in.pdf 98.4 kB 2018-11-26 01.00
03 K vartalsrapport 3, ekonomisk rapport per den 30 september 2018 för Ljusnarsbergs kommun.pdf 536.1 kB 2018-11-26 01.00
04 Budget 2019 och plan för 2020 och 2021.pdf 1.1 MB 2018-11-26 01.00
05 Anvisningar och tidplan för bokslut 2018.pdf 86.2 kB 2018-11-26 01.00
06 Uppföljning av internkontroll plan 2017.pdf 77 kB 2018-11-26 01.00
07 Internkontroll plan 2019.pdf 19.4 kB 2018-11-26 01.00
08 A vtalsförslag, Gillesklacks simhall.pdf 18.2 kB 2018-11-26 01.00
09 Utredning gällande biståndsbedömningen gällande boendeformer och hemtjänst.pdf 99.9 kB 2018-11-26 01.00
10 Handlingsplan inom området psykisk hälsa i samverkan mellan kommunerna i norra.pdf 584.2 kB 2018-11-26 01.00
11 Yttrande, medborgarförslag om att Ljusnarsbergs kommuns socialtjänst skall hjälpa.pdf 64.3 kB 2018-11-26 01.00
12 Revidering av delegationsordning inom det sociala området.pdf 49.7 kB 2018-11-26 01.00
13 Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e­.pdf 1.2 MB 2018-11-26 01.00
14 Uppföljning av betalningsansvar, outhyrda lägenheter och beläggningen på.pdf 64.1 kB 2018-11-26 01.00
15 Översyn av fritidshemsverksamheten vid förskolan Åstugan.pdf 216.3 kB 2018-11-26 01.00
16 Uppföljning av volymtimmar inom förskoleverksamheten.pdf 56 kB 2018-11-26 01.00
17 Kostpolitiskt program 2018-2021.pdf 263.9 kB 2018-11-26 01.00
18 Revidering av § 3 7 i Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 57.8 kB 2018-11-26 01.00
19 Reglemente för krisledningsnämnden.pdf 54 kB 2018-11-26 01.00
20 Revidering av felparkeringsavgifter i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora.pdf 182.3 kB 2018-11-26 01.00
21 Delgivningar.pdf 65.4 kB 2018-11-26 01.00
00 Extra 2 Komplettering ks 2018-11-28-6.pdf 803.4 kB 2018-12-03 08.15
00 Extra 3 Komplettering ks 2018-11-28-7.pdf 106 kB 2018-12-03 08.15
00 Extra 4 Komplettering ks 2018-11-28-8.pdf 417.5 kB 2018-12-03 08.15
00 Extra Komplettering ks 2018-11-28-5.pdf 145.5 kB 2018-12-03 08.15
04 Komplettering ks 2018-11-28.pdf 245.1 kB 2018-12-03 08.15
08 Komplettering ks 2018-11-28-2.pdf 2.3 MB 2018-12-03 08.15
15 Komplettering ks 2018-11-28-4.pdf 1014.2 kB 2018-12-03 08.15

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00