Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Ks K 2020-10-28.pdf 423 kB 2020-10-21 13.26
02a. Kvartalsprognos per 30 september 2020 del 1.pdf 909.8 kB 2020-10-21 13.26
02b.Kvartalsprognos per 30 september 2020 del 2.pdf 916.3 kB 2020-10-21 13.26
03. Fastställande av skattesats för år 2021.pdf 162.9 kB 2020-10-21 13.26
03b. Au § 220 Fastställande av skattesats.pdf 409.2 kB 2020-10-21 13.26
04. Delårsredovisning 2020 SOFINT.pdf 811.5 kB 2020-10-21 13.26
05. Delårsrapport per 2020-07-31, Nerikes Brandkår.pdf 6.1 MB 2020-10-21 13.26
05b. Revisionsrapport delår 2020, Nerikes Brandkår.pdf 435.4 kB 2020-10-21 13.26
05c. Revisionens granskning, Nerikes brandkår.pdf 698.3 kB 2020-10-21 13.26
05d. Au § 221 Delårsrapport Nerikes Brandkår.pdf 407.3 kB 2020-10-21 13.26
06. Tjänsteskrivelse personligt ombud.pdf 685.4 kB 2020-10-21 13.26
06b. bilagor till tjänsteskrivelsen.pdf 4.5 MB 2020-10-21 13.26
06c. Bos § 167 Personliga ombud.pdf 414.1 kB 2020-10-21 13.26
07. Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, översyn av arbetsterapin och rehabilitering.pdf 20.8 kB 2020-10-21 13.26
07b. Bos §171 Redovisning KS uppdrag översyn arbetstterapin och rehabilitering.pdf 26.5 kB 2020-10-21 13.26
08. Förslag på organisationsförändring inom uppdraget hjälpmedelsteknikervaktmästare från och med 2021-01-01..pdf 136 kB 2020-10-21 13.26
08b. Bos §172 omorganisering av hjälpmedelstekniker- och vaktmästarorganisation.pdf 26.1 kB 2020-10-21 13.26
09. Familjesamverkansteam Ljusnarsberg.pdf 28.5 kB 2020-10-21 13.26
09b. Remissvar handlingsplan Psykisk hälsa.pdf 765.2 kB 2020-10-21 13.26
09c. Projektplan Familjesamverkansteamet 2.0.pdf 968.7 kB 2020-10-21 13.26
09d. Med neutraliteten som utgångspunkt.pdf 753 kB 2020-10-21 13.26
09e. Budget FamSam 2021.xlsx 11.9 kB 2020-10-21 13.27
09f. Bos § 174 Redovisning ks uppdrag FamSam.pdf 33.1 kB 2020-10-21 13.27
10. Samverkan inom norra länsdelen gällande taxe- och avgiftshandläggning inom socialtjänsten och myndighetsutövning LSS barn och unga.pdf 20.8 kB 2020-10-21 13.27
10b. Tjänsteskrivelse avtalssamverkan.pdf 126.7 kB 2020-10-21 13.27
10c. Bos § 169 Samverkan taxe- avgiftshandläggning inom socialtjänst.pdf 315.5 kB 2020-10-21 13.27
11. Förslag till ändrad användning av statsbidrag för att motverka ensamhet och förbättra kvalitét inom äldreomsorgen.pdf 18.6 kB 2020-10-21 13.27
11b. Bos §168 Ändrad användning av statsbidraget.pdf 37.1 kB 2020-10-21 13.27
12a. Förslag till reviderad handlingsplan POSOM.pdf 222 kB 2020-10-21 13.27
12b. Handlingsplan POSOM.pdf 423 kB 2020-10-21 13.27
12c. Bos § 176 POSOM.pdf 22 kB 2020-10-21 13.27
13. Lokalförsörjningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016 2025.pdf 78 kB 2020-10-21 13.27
13b. Bos §170 Redovisning Ks uppdrag alternativa lokaler PRO.pdf 17.1 kB 2020-10-21 13.27
14. Uppföljning IFO.pdf 83.8 kB 2020-10-21 13.27
14b. Bos §166 Uppföljning individ och familjeomsorgen.pdf 15.1 kB 2020-10-21 13.27
15. Uppföljning av äldreomsorgen.pdf 174.2 kB 2020-10-21 13.27
15b. Bos § 173 Uppföljning äldreomsorgen.pdf 14.3 kB 2020-10-21 13.27
16. Uppföljning enligt årsagenda, analys av studieresultat inom vuxenutbildningen läsåret 20192020.pdf 394.4 kB 2020-10-21 13.27
16b. Bos § 164 Uppföljning enligt årsagenda analys studieresultat.pdf 271.2 kB 2020-10-21 13.27
17. Statsbidraget, stärkta bibliotek.pdf 316.9 kB 2020-10-21 13.27
17b. Bos § 160 Information rörande framtidens process rörande statsbidraget Stärkta bibliotek.pdf 413 kB 2020-10-21 13.27
17c. Bos § 165 Stärkta bibliotek.pdf 359.5 kB 2020-10-21 13.27
18. Kvalitetsredovisning Kyrkbacksskolan 2019-20 Kyrkbacksskolan och Kulturskolan.pdf 235.2 kB 2020-10-21 13.27
18b. Bos § 178 Kvalitetsredovisning Kyrkbackskolan Kulturskolan.pdf 178.5 kB 2020-10-21 13.27
19. Ärendebeskrivning, revidering av årsagenda inom bildningsverksamheterna.pdf 92 kB 2020-10-21 13.27
19b. Förslag, revidering av årsagenda inom bildningsverksamhet.pdf 140.7 kB 2020-10-21 13.27
19c. Bos § 180 Redovisning KF uppdrag revidering årsagenda bildning..pdf 29.1 kB 2020-10-21 13.27
20a. Hyrespolicy Ljusnarsbergs kommun.pdf 526.5 kB 2020-10-21 13.27
20b. Au §226 Revidering Hyrespolicy.pdf 347.9 kB 2020-10-21 13.27
21a. Revidering av bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL.pdf 853.2 kB 2020-10-21 13.27
21b.Tjänsteskrivelse OPF- KL.pdf 19.1 kB 2020-10-21 13.27
21c. Au § 226 Revidering av bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda OPF-KL.pdf 416.3 kB 2020-10-21 13.27
22. Revidering av avtal, Sydnärkes lönenämnd.pdf 760.5 kB 2020-10-21 13.27
22b. Au § 223 Revidering av avtal, Sydnärkes lönenämnd.pdf 506.9 kB 2020-10-21 13.27
23. Revidering av reglemente för Sydnärkes lönenämnd.pdf 887.9 kB 2020-10-21 13.27
23b. Protokoll Sydnärkes lönenämnd 200916.pdf 185.5 kB 2020-10-21 13.27
23c. Au § 224 Revidering av reglemente Sydnärkes lönenämnd.pdf 505.2 kB 2020-10-21 13.27
24. Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, tydlig redovisning av samt tydligt i budget av kostnader vilka tillhör skatte- respektive hyreskollektivet inom fastighetsavdel.pdf 572.6 kB 2020-10-21 13.27
24b. Au § 233 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, tydlig redovisning av samt tydligt i budget av kostnader vilka tillhör skatte- respektive hyreskollektivet inom fastighetsavdelningen.pdf 412.5 kB 2020-10-21 13.27
25. Redovisning KS uppdrag motionsspår med elljus Ställdalen.pdf 188.6 kB 2020-10-21 13.27
25b. Au § 234 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, nytt motionsspår med elljus i Ställdalen.pdf 415.1 kB 2020-10-21 13.27
26. Redovisning av uppdrag ang. översyn av policyn för medelsförvaltningen.pdf 207.2 kB 2020-10-21 13.27
27. Redovisning KS uppdrag försäljningsförlopp rörande fastighet i Mossgruvan.pdf 272.5 kB 2020-10-21 13.27
27b. Au § 236 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, följa försäljningsförloppet rörande fastighet i Mossgruvan.pdf 413.2 kB 2020-10-21 13.27
28. Redovisning KS uppdrag handlingsplan mot barnfattigdom.pdf 363.9 kB 2020-10-21 13.27
28b. Au § 237 Redovisning av kommunstyrelseuppdrag, handlingsplan mot barnfattigdom.pdf 411.5 kB 2020-10-21 13.27
29. Redovisning av budgetuppdrag, utreda möjligheten att via bidrag.pdf 221.8 kB 2020-10-21 13.27
29b. Au § 232 Redovisning av kommunfullmäktigeuppdrag, utreda möjligheten att via bidrag finansiera tillskapandet av ett ungdoms- och kulturhus.pdf 414.9 kB 2020-10-21 13.27
30. Redovisning budgetuppdrag maskinpark Olovsvallen och Bergslagsvallen.pdf 185.9 kB 2020-10-21 13.27
30b. Au § 238 Redovisning av budgetuppdrag utredning av behovet av uppgradering av maskinparken.pdf 428 kB 2020-10-21 13.27
31. Redovisning av budgetuppdrag utveckla verksamhets- och ekonomiuppföljningarna för allmännyttan.pdf 316.2 kB 2020-10-21 13.27
31b. Au § 239 Redovisning av budgetuppdrag, utveckla verksamhets och ekonomiuppföljningarna inom allmännyttan.pdf 415.9 kB 2020-10-21 13.27
32. Redovisning budgetuppdrag rutiner för arbetet med att minimera avfallsdumpning i skog och mark.pdf 245.1 kB 2020-10-21 13.27
33. Redovisning budgetuppdrag behov av detaljplanering byggnation bakom Kyrkbackskolan och Ljusnarshallen.pdf 320.5 kB 2020-10-21 13.27
33b. Au § 241 Redovisning av budgetuppdrag, behov av detaljplanering för byggnation bakom Kyrkbackskolan och Ljusnarshallen.pdf 413.8 kB 2020-10-21 13.27
34. Redovisning budgetuppdrag insatser och åtgärder i syfte att minska skadegörelse i kommunen.pdf 384 kB 2020-10-21 13.27
34b. Au § 242 Redovisning av budgetuppdrag, insatser och åtgärder i syfte att minska skadegörelse i kommunen.pdf 510.5 kB 2020-10-21 13.27
35. Köp av allmän platsmark inom detaljplanelagt område i del av fastigheten Ställberget 5.1.pdf 821.6 kB 2020-10-21 13.27
35b. Au § 246 Köp av allmän platsmark inom detaljplanelagt område i del av fastigheten Ställberget 5 1.pdf 428.5 kB 2020-10-21 13.27
36. Inköp av kvarvarande inventarier Turistbyrån.pdf 827.6 kB 2020-10-21 13.27
36b. Protokollsutdrag Au §253 inköp av kvarvarande souvernirer turistbyrån.pdf 244.1 kB 2020-10-21 13.27
37. Ersättningserbjudande för stämplade träd, VB Energi.pdf 247.7 kB 2020-10-21 13.27
37b. Ljusnarsbergs kommun Bångbro stämplade träd.pdf 906.3 kB 2020-10-21 13.27
37c. Ljusnarsbergs kommun Lunden stämplade träd.pdf 1.5 MB 2020-10-21 13.27
38. Revidering av allmän delegationsordning.pdf 327.2 kB 2020-10-21 13.27
38b. Au § 230 Revidering av allmän delegationsordning.pdf 407.6 kB 2020-10-21 13.27
39. Undertecknande av handling, så kallad firmateckning.pdf 149.2 kB 2020-10-21 13.27
39b. Förslag undertecknande av handling sk firmateckning.pdf 354.2 kB 2020-10-21 13.27
39c. Au § 231 Undertecknande av handlingar.pdf 416.2 kB 2020-10-21 13.27
40. Uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen 2014-2020.pdf 258.3 kB 2020-10-21 13.27
40b. Au § 243 Uppföljning av beslut tagna i kommunstyrelsen 2014-2020.pdf 414.9 kB 2020-10-21 13.27
41. Uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige 2018-2020 exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag.pdf 211.3 kB 2020-10-21 13.27
41b. Au § 244 Uppföljning av beslut tagna i kommunfullmäktige 2018-2020 exklusive motioner, medborgarförslag och budgetuppdrag.pdf 417.6 kB 2020-10-21 13.27
42. Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-2020.pdf 449.8 kB 2020-10-21 13.27
42b. Au § 245 Uppföljning av budgetbeslut 2015-2020.pdf 412.4 kB 2020-10-21 13.27
43. Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i allmänna utskottet.pdf 159.7 kB 2020-10-21 13.27
44. Begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i allmänna utskottet, Jörgen Hart M.pdf 141.8 kB 2020-10-21 13.27
47. Anmälan av delegationsbeslut.pdf 215.5 kB 2020-10-21 13.27
48. Delgivningar Ks oktober 2020.pdf 384.3 kB 2020-10-21 13.27

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00