Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00 Kallelse KS 2015-11-25.pdf 76 kB 2015-11-19 10.03
02 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2015.pdf 188.2 kB 2015-11-19 10.03
03 Återrapportering, inköps- och anställningsstopp.pdf 230.5 kB 2015-11-19 10.03
04 Ekonomisk rapport per den 30 september 2015, BKT.pdf 104.4 kB 2015-11-19 10.03
05 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2015, Räddningsnämnden Västerbergslagen.pdf 98.5 kB 2015-11-19 10.03
06 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2015, BMB.pdf 41.9 kB 2015-11-19 10.03
07 Anvisningar och tidplan för bokslut 2015.pdf 122.3 kB 2015-11-19 10.03
08 Konkreta ekonomiska effekter, åtgärder mot prognostiserat underskott inom IFO, prioritering och tidplan.pdf 89.2 kB 2015-11-19 10.03
09 Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området.pdf 110.9 kB 2015-11-19 10.03
10 Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten.pdf 388.1 kB 2015-11-19 10.03
11 Uppföljning av elevantal i förskoleklass och grundskola.pdf 27.5 kB 2015-11-19 10.03
12 Internkontrollplan 2016.pdf 219.8 kB 2015-11-19 10.03
13 Kravpolicy.pdf 120.8 kB 2015-11-19 10.03
14 Risk- och sårbarhetsanalys för Ljusnarsbergs kommun mandatperioden 2015-2018.pdf 1.8 MB 2015-11-19 10.03
15 Kommunal avfallsplan 2016-2020.pdf 3.7 MB 2015-11-19 10.03
16 Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitisk program 2016-2019.pdf 873.4 kB 2015-11-19 10.03
17 Skolplan 2016-2019.pdf 525.9 kB 2015-11-19 10.03
18 Resultat av enkätundersökning bland hyresgäster inom allmännyttan.pdf 80.9 kB 2015-11-19 10.03
20 Budget 2016 och plan 2017-2018.pdf 3.2 MB 2015-11-19 10.03
21 Avtal med annan kommun om köp av uppgifter som innefattar myndighetsutövning jämlikt LSS.pdf 250.1 kB 2015-11-19 10.03
22 Samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Lindesberg.pdf 86.9 kB 2015-11-19 10.03
23 Ansökan om prestationsmedel, instruktörsutbildning för sjuksköterskor.pdf 44.5 kB 2015-11-19 10.03
24 Kvalitetsredovisning, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Ljusnarsbergs kommun läsåret 2014 2015.pdf 2.2 MB 2015-11-19 10.03
25 Fullmakt till BKT.pdf 338.9 kB 2015-11-19 10.03
26 Avveckling av Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggningar.pdf 165.4 kB 2015-11-19 10.03
27 Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 877.8 kB 2015-11-19 10.03
28 Reglemente för kommunstyrelsen.pdf 576 kB 2015-11-19 10.03
29 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 337.1 kB 2015-11-19 10.03
30 Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla, Askersund, Lekeberg, Hallsberg och Ljusnarsbergs kommuner.pdf 48.5 kB 2015-11-19 10.03
31 Reglemente för Sydnärkes lönenämnd.pdf 52.2 kB 2015-11-19 10.03
32 Sammanträdestider 2016.pdf 71.5 kB 2015-11-19 10.03
33 Uppföljning av verkställighet av beslut i kommunstyrelsen 2010-2015.pdf 120.3 kB 2015-11-19 10.03
35 Information, övergripande överenskommelse - asylsökande barn, ensamkommande barn m.m..pdf 123.2 kB 2015-11-19 10.03
37 Förslag till kommunjägare.pdf 48.5 kB 2015-11-19 10.03
40 Val av representanter i Region Örebro läns demokratinätverk.pdf 123 kB 2015-11-19 10.03
41 Redovisning av socialjouren i Örebro kommun per den 23 september 2015.pdf 480.9 kB 2015-11-19 10.03
42 Digital tjänst för ekonomiskt bistånd. SSBTEK.pdf 542 kB 2015-11-19 10.03
43 Strategi för integration i Ljusnarsbergs kommun.pdf 579.5 kB 2015-11-19 10.03
44 Ljusnarsbergs kommuns mångfaldsplan.pdf 205.1 kB 2015-11-19 10.03
45 Lokalförsörjningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025.pdf 1 MB 2015-11-19 10.03
47 Delgivningar.pdf 97.7 kB 2015-11-19 10.03

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00