Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sammanträdeshandlingar

Insyn och påverkan

Här kan du se vilka ärenden som är aktuella för ett visst sammanträde och läsa handlingar som hör till varje ärende. Klicka på "Handlingar" under ärendet du är intresserad av för att läsa handlingarna.

Fel i handlingar

Det kan förekomma fel i handlingarna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kontakta administratör på kansliet om du vill begära ut en handling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sammanträdeshandlingar KF
Protokoll KF

Kommunstyrelsens sammanträden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
00. Kallelse Ks K 2019-08-28.pdf 383 kB 2019-08-21 09.22
04. Extern översyn av kommunens ekonomi.pdf 17.2 MB 2019-08-21 09.22
04b. sammanträdesprotokoll Au § 119.pdf 21.2 kB 2019-08-21 09.22
05. Årsredovisning 2018 Sydnärkes lönenämnd.pdf 801.3 kB 2019-08-21 09.22
05b. sammanträdesprotokoll Au § 120.pdf 12.8 kB 2019-08-21 09.22
06. Blankett för rapportplikt.pdf 864.6 kB 2019-08-21 09.22
06b. sammanträdesprotokoll Au § 117.pdf 23.6 kB 2019-08-21 09.22
07a. Planering åtgärdsplan Kyrkbacksskolan-Huvudman 2019-08.pdf 46.1 kB 2019-08-21 09.22
07b. Åtgärder huvudman.pdf 323.5 kB 2019-08-21 09.22
07c. Bilaga 1 KsP 2019-02-27_1.pdf 353.2 kB 2019-08-21 09.22
07d. Bilaga 2 KsP 2019-05-23.pdf 2.8 MB 2019-08-21 09.22
07e. Bilaga 3 KsP 2019-08-29.pdf 326 kB 2019-08-21 09.22
07f. Bilaga 4 KsP 2019-01-30.pdf 62.7 kB 2019-08-21 09.22
07g. Bilaga 5 Dnr KS 0001 2019.5.pdf 2.6 MB 2019-08-21 09.22
07h. Bilaga 6 BosP 2019-05-09_1.pdf 91.1 kB 2019-08-21 09.22
07i. Bilaga 7 BosP 2019-05-09_2.pdf 261.6 kB 2019-08-21 09.22
07j. Bilaga 8 Dnr KS 0001 2019.50.pdf 740.2 kB 2019-08-21 09.22
07k. Bilaga 9 BosP 2019-06-04_1.pdf 249.1 kB 2019-08-21 09.22
07l. Bilaga 10 Dnr KS 0001 2019.60.pdf 604.2 kB 2019-08-21 09.22
07m. Bilaga 11 BosP 2019-06-04_2.pdf 291.4 kB 2019-08-21 09.22
07n. Bilaga 12 Dnr KS 0001 2019.67.pdf 402.6 kB 2019-08-21 09.22
07o. Bilaga 13 Dnr KS 0023 2019.3b.pdf 125.9 kB 2019-08-21 09.22
07p. Bilaga 14 KsP 2019-04-24.pdf 512.4 kB 2019-08-21 09.22
07q. Bilaga 15 Dnr KS 0023 2019.3a.pdf 285.5 kB 2019-08-21 09.22
07r. Bilaga 16 KsP 2019-06-19_1.pdf 371 kB 2019-08-21 09.22
07s. Bilaga 17 Dnr KS 0001 2019.72.pdf 389.4 kB 2019-08-21 09.22
07t. Bilaga 18 KsP 2019-02-27_2.pdf 205.6 kB 2019-08-21 09.22
07u. Bilaga 19 KsP 2019-03-20.pdf 32.3 kB 2019-08-21 09.22
07v. Bilaga 20 KsP 2019-06-19_2.pdf 291.4 kB 2019-08-21 09.22
07w. Bilaga 21 Dnr KS 0001 2019.59.pdf 1.3 MB 2019-08-21 09.22
07x. Bilaga 23 Dnr KS 0001 2019.87.pdf 834.5 kB 2019-08-21 09.22
07y. Bilaga 24 BosP 2019-02-12.pdf 336.2 kB 2019-08-21 09.22
07z. Bilaga 25 Dnr KS 0001 2019.89.pdf 774.1 kB 2019-08-21 09.22
07å. sammanträdesprotokoll Bos § 139 190813.pdf 391.4 kB 2019-08-21 09.22
08. Uppföljning av bildningsverksamheten enligt årsagenda.pdf 278.6 kB 2019-08-21 09.22
08b.sammanträdesprotokoll Bos § 147.pdf 17.8 kB 2019-08-21 09.22
09. Svar utredning ny lagstiftning trygghetsboende 2 april 2019.pdf 106.2 kB 2019-08-21 09.22
09b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll BoS § 124.pdf 49.1 kB 2019-08-21 09.22
10a. Utredning gällande behov av lägenheter inom särskilda boendeformer för äldre (2).pdf 383.5 kB 2019-08-21 09.22
10b. Utredning gällande behov av lägenheter inom särskilda boendeformer för äldre (1).pdf 980.5 kB 2019-08-21 09.22
10c. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 126.pdf 30.1 kB 2019-08-21 09.22
11. Inventering av kommande permanenta boendebehov för personer av LSS-insatser Kf § 6 20190724.pdf 134 kB 2019-08-21 09.22
11b. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Bos § 127.pdf 29.2 kB 2019-08-21 09.22
12. Vårdtyngdsmätning våren 2019.pdf 671 kB 2019-08-21 09.22
12b.sammanträdesprotokoll Bos § 128.pdf 14.8 kB 2019-08-21 09.22
13. Förändring av tjänster inom de sociala verkamheterna juni 2019.pdf 136.1 kB 2019-08-21 09.22
13b.sammanträdesprotokoll Bos § 133.pdf 26.3 kB 2019-08-21 09.22
14. Patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf 729.2 kB 2019-08-21 09.22
14b.sammanträdesprotokoll Bos § 135.pdf 17.1 kB 2019-08-21 09.22
15. Svar på Fråga gällande TES, protokollsutdrag Ks § 176 190828.pdf 239.6 kB 2019-08-21 09.22
15b. Svar på fråga om TES till KS § 176 20190828.pdf 121.5 kB 2019-08-23 08.20
16a. Redovisning betalansvar, outhyrda lägenheter mm 15 juli.pdf 299 kB 2019-08-21 09.22
16b. Redovisning betalansvar, outhyrda lägenheter mm 15 juni.pdf 237.6 kB 2019-08-21 09.22
16c. sammanträdesprotokoll Bos § 136.pdf 20.3 kB 2019-08-21 09.22
17a. RSA, Risk och sårbarhetsanalysen 2020-2023.pdf 322.8 kB 2019-08-21 09.22
17b. RSA, Risk och sårbarhetsanalysen 2020-2023.pdf 1.3 MB 2019-08-21 09.22
17c. sammanträdesprotokoll Au § 126.pdf 29.3 kB 2019-08-21 09.22
18. Partistöd för 2018 års verksamhet SD.pdf 1.6 MB 2019-08-21 09.22
18b.sammanträdesprotokoll Au § 127.pdf 32.7 kB 2019-08-21 09.22
19. Revidering av regler för partistöd.pdf 383.3 kB 2019-08-21 09.22
19b.sammanträdesprotokoll Au § 128.pdf 21.8 kB 2019-08-21 09.22
20.Delgivningar Kommunstyrelsen augusti 2019.pdf 304.6 kB 2019-08-21 09.22
21. Anmälan delegationsbeslut.pdf 191.3 kB 2019-08-21 09.22

Senast uppdaterad

Kontakt

Registrator
Johanna Haaraoja
johanna.haaraoja@ljusnarsberg.se
0580-80508

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00