Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Planprogram och strategier

Utöver översiktsplan och detaljplaner finns det ett antal andra planer och strategier som kommunen kan använda för utvecklingen av den fysiska miljön.

Grönplan

Grönplanen har flera syften. Den ska skapa en fördjupad kunskap om natur-, kultur- och rekreationsvärden i tätorterna. Planen ska även identifiera områden med värdefulla natur-, kultur- och rekreationsvärden samt tydliggöra hur de strategiskt kan användas, skötas och utvecklas i framtiden.

Grönplanen ska användas i den fysiska planeringen för tätorterna och för större projekt kopplade till grönstrukturen. Vidare ska planen vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning inom och i
närheten av tätorterna.

Tidshorisonten för grönplanen sträcker sig fram till år 2030.

Relaterad information

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg