Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Detaljprocessen

Arbetet med att ta fram en detaljplan regleras genom lag. Detaljplanearbetet följer en lagstadgad process som innehåller ett antal obligatoriska steg. Det finns olika planprocesser beroende på detaljplanens omfattaning och hur stort det allmänna intresset är, men de två vanligaste är standardförfarande och utökat förfarande. Dessa två och övriga processer finns att läsa om på boverkets hemsida. Under planprocessen ställs förslaget till detaljplan ut för allmänheten vid ett antal tillfällen så att sakägare, myndigheter och andra berörda kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det och tillföra information som är av relevans. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text Relaterad information Detaljplaneprocessen - PBL Kunskapsbanken på Boverkets webbplats Guide för detaljplaneprocessen på Boverkets webbplats Plan- och bygglagen på Riksdagens webbplats

Senast uppdaterad

Kontakt

Samhällsbyggnad Bergslagen, servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg