Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bilen

Vet du om att det orenade vatten som rinner av din bil vid tvätt innehåller rester av kemikalier som kan skada växt- och djurlivet? Tvätta bilen rätt istället! Det är inte tillåtet att tvätta bilen på ett sådant sätt så att det skadar människors hälsa eller miljön. Om du använder tvätt- och avfettningsmedel när du tvättar bilen på tomten eller på asfalterad mark kan dricksvattenbrunnar och vattendrag förorenas. Tänk på att ledningar för dagvatten ofta leder ut till vattendrag eller sjöar med växt- och djurliv. Om brunnen är ansluten till det kommunala spillvattennätet ska den inte heller användas till utsläpp av spolvatten från bilen. Avspolning av bilen är okej Vill du spola av din bil med endast vatten så är det okej att göra förutsatt att vattnet inte leder direkt till vattendrag eller vattentäkt. Det bästa är om du spolar av din bil på en gräsmatta eller grusplan. Om du står på någon annans mark så behöver du tillstånd från den som äger marken. Relaterad information Miljökontoret informerar - Biltvätt utanför tvättanläggning Naturskyddsföreningen - Kemikaliesvepet Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg


E-post: kommun@ljusnarsberg.se

Om webbplatsen

Öppettider Kommunhus

Måndag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 15.00

Öppettider reception

Måndag - torsdag

Kl. 09.00 - 15.00
(lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00)

Fredag

Kl. 09.00 - 12.00

Öppettider Polisen

Tisdagar

kl. 09.00 - 15.00

Öppettider växel

(Telefon: 0580-805 00)

Måndag-torsdag
Kl. 08.00-16.30,
Fredag
08.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
Klämdag
10.00-12.00
Dag före helgdag
8.00-12.00