Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera.

När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning. Sektionsritningen visar bland annat konstruktion av golv, bjälklag, tak och skorsten. På ritningen ska rums- och byggnadshöjd anges.

Sektionsritningen är ofta i skala 1:100.

Exempel på ritningar hittar du på mittbygge.se Länk till annan webbplats.

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Ritningar och handlingar för bygglov

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg