Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Grannars yttrande eller medgivande vid bygglov

I vissa fall ska grannar få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Deras åsikter vägs in i den totala bedömningen. I andra fall behöver du ha deras godkännande för att få bygga.

Grannar ska få möjlighet att lämna synpunkter:

  • på ansökningar som inte följer detaljplanen.
  • på ansökningar där byggåtgärden är närmare tomtgränsen än 4,5 meter och det saknas bestämmelser i detaljplanen hur nära gränsen man får bygga.
  • på ansökningar som gäller nybyggnation eller större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område.
  • vid ansökningar om förhandsbesked.

Vanligtvis är det bygglovhandläggaren på kommunen som kontaktar grannarna. De får då några veckor på sig att lämna sina synpunkter.

När Byggnadsnämnden sedan tittar på din bygglovsansökan väger de in eventuella synpunkter som kommit in från grannarna.

Grannars medgivande vid åtgärder som inte kräver bygglov

Om du vill bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter, och bygget inte kräver bygglov, behöver du ha grannarnas medgivande. Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge. Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas eftersom det annars inte går att bevisa. Det är ditt ansvar som byggherre att prata med grannarna.

Ladda ner blankett för medgivande från granne Länk till annan webbplats.

Om grannarna säger nej till din åtgärd kan du välja att få saken prövad genom en ansökan om bygglov.

Om kommunen äger marken måste du alltid ansöka om bygglov om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Tänk på att gator ofta ägs av kommunen.

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg