Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov för skyltar och ljusanordningar

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska sätta upp en skylt eller ljusanordning.

Behöver jag bygglov?

Om du ska sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.

Du behöver inte ansöka om bygglov om något av följande gäller för din skylt:

 • Skylten är för ett tillfälligt evenemang och ska sättas upp under högst fyra veckor.
 • Skylten är mindre än 1 kvadratmeter och sätts inte upp på en byggnad eller i ett område med kulturvärden.
 • Skylten är en orienteringstavla som är mindre än 2 kvadratmeter och ska inte sättas upp på en byggnad eller i ett område med kulturvärden.
 • Skylten ska sättas upp inomhus.
 • Skylten är valreklam och ska sättas upp i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, Sametinget eller i samband med annan folkomröstning.
 • Det är en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Skylten ska sättas upp utanför detaljplanerat område.

Oavsett om du behöver ansöka om bygglov eller inte, så behöver du följa kommunens skyltprogram och riktlinjer för skyltar.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Innan du ansöker

Tillstånd du kan behöva ansöka om

I vissa fall kan du behöva ansöka om tillstånd för att sätta upp din skylt. Ta reda på om du behöver tillstånd från:

 • Polismyndigheten
 • Länsstyrelsen
 • Trafikverket
 • Markägare

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta.

Beställ en nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att sätta upp en skylt eller ljusanordning.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?

Kostnader för bygglov

Skyltar och ljusanordningar

Kronor

Liten påverkan på omgivning:

6 420 kr

Stor påverkan på omgivning:

8 560 kr

Ytterligare skylt eller ljusanordning, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar:

2 140 kr


Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg