Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov för inglasad altan eller uterum

Om du ska bygga en inglasad altan eller inglasat uterum räknas det som en tillbyggnad. Därför måste du i de flesta fall ha bygglov.

Behöver jag bygglov för att bygga en inglasad altan eller ett uterum?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov för att bygga en altan eller ett uterum. I vissa fall kan det räcka med en anmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked innan du får börja bygga även vid en anmälan.

Attefallsåtgärder - åtgärder där du inte behöver bygglov

Bygglov för altantak och skärmtak

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behöver du i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför en sammanhållen bebyggelse.
  • Tillbyggnaden dominerar inte över huvudbyggnaden.
  • Du placerar tillbyggnaden minst 4,5 meter från tomtgränsen - närmare tomtgräns kräver medgivande av granne.
  • Tillbyggnaden kräver inte bygglov enligt områdesbestämmelserna som gäller för området.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Innan du ansöker

Innan du börjar kan du behöva beställa en nybyggnadskarta. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ nybyggnadskarta Länk till annan webbplats.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för en inglasad altan eller ett inglasat uterum.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?

Kostnader för bygglov

Tillbyggnad utan tekniskt samråd


Planenligt:

10 700 kr

Vid avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840 kr


Tillbyggnad med tekniskt samråd

 

Planenligt:

16 050 kr

Vid avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr


Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg