Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov för en friggebod

Du behöver inte bygglov om du ska bygga en friggebod i anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus.

Behöver jag bygglov?

Om du ska bygga en friggebod behöver du inte ansöka om bygglov. En friggebod är inte heller anmälningspliktig. För att ditt bygge ska räknas som en friggebod behöver följande gälla för ditt bygge:

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar är maximalt 15 kvadratmeter.
  • Friggebodens höjd från mark till takets högsta punkt är högst 3 meter.
  • Du placerar friggeboden minst 4,5 meter från tomtgränsen, eller närmare om grannen godkänner det.
  • Du placerar friggeboden minst 4,5 meter från gata, park eller annan allmän platsmark.
  • Friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg