Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov för en dörr

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska byta, ta bort eller sätta in en ny dörr. När du ändrar en byggnad behöver du göra det varsamt för att ta tillvara på byggnadens värden och kvaliteter.

Behöver jag bygglov för en dörr?

Du behöver ansöka om bygglov för din dörr om något av följande gäller:

  • Du bor i ett hus som är en- eller tvåbostadshus och planerar att göra ändringar som påverkar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Du ska byta till en större dörr, ta bort en dörr eller sätta in en helt ny dörr där det inte funnits någon dörr tidigare.
  • Byggnaden ligger i ett område med kulturvärden.

Du behöver inte ansöka om bygglov om du ska byta ut din befintliga dörr till en ny med samma

  • mått
  • utseende
  • material
  • placering

Kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till områdets karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Behövs kontrollplan och kontrollansvarig?

Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. För att byta dörr behövs inte en kontrollansvarig.

Lämna kontrollplan redan vid ansökan

Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader som till exempel vid byte av en dörr kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Du kan i vissa fall behöva skicka in ytterligare ritningar. I de fallen blir du meddelad av din handläggare vilka ritningar du behöver skicka in.

Vad kostar det?

Kostnad bygglov

Ändring, fasader utan tekniskt samråd


Planenligt:

8 560 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 700 kr

Ändring, fasader med tekniskt samråd


Planenligt:

13 910 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

16 050 kr

Fasadändring på andra byggnader än en- och tvåbostadshus utan tekniskt samråd

 

Planenligt:

8 560 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 700 kr

Fasadändring på andra byggnader än en- och tvåbostadshus med tekniskt samråd

 

Planenligt:

14 980 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

17 120 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg