Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov för att inreda en vind

Du behöver bygglov om du ska inreda en vind till separat bostad eller lokal.

Behöver jag bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov om du ska inreda en vind till bostad eller lokal i en byggnad. Om inredningen inte innebär att du ska bygga någon ytterligare bostad eller lokal behöver du bara göra en anmälan.

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

  • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
  • Du ska inreda vinden i en byggnad eller område som inte räknas som särskilt värdefull.
  • Inredningen av vinden ska inte genomföras inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Åtgärden kräver inte bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Du behöver en certifierad kontrollansvarig när du inreder en vind med en eller flera bostäder eller lokaler. Personen hjälper dig bland annat med förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och deltar på möten.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Vad kostar det?

Kostnader för att inreda en vind

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

8 560 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 700 kr


Ändring, fasader med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt

13 910 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

16 050 kr


Beroende på omfattning kan kostnadsexempel ovan skilja sig från kostnader för din ansökan eller anmälan.

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg