Direkt till innehållet
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun

Bygglov för altantak och skärmtak

Du behöver oftast bygglov för att bygga altantak eller skärmtak. Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du i vissa fall bygga skärmtak utan bygglov.

Behöver jag bygglov?

Om du ska bygga altantak eller skärmtak behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. Du behöver däremot inte ansöka om bygglov om skärmtaket ska byggas till på ett en- eller tvåbostadshus och följande kriterier är uppfyllda:

  • Skärmtaket är högst 15 kvadratmeter. Har du ett bygglovsbefriat skärmtak sedan tidigare får skärmtaken tillsammans vara högst 15 kvadratmeter.
  • Du bygger skärmtaket över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
  • Du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från tomtgränsen - närmare tomtgränsen kräver medgivande av granne.
  • Detaljplan eller områdesbestämmelser för området kräver inte bygglov för skärmtak.

Om kriterierna inte är uppfyllda behöver du ansöka om bygglov. Skärmtaket räknas då som en tillbyggnad och för tillbyggnad krävs alltid bygglov.

Bygglov för inglasad altan eller uterum

Vad gäller för mitt område?

I detaljplanen eller bestämmelserna för området kan du ta reda på hur mark och vatten får användas.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Innan du ansöker

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för altantak och skärmtak.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in de här handlingarna:

Vad kostar det?

Kostnad för bygglov för altantak och skärmtak.

Komplement- eller tillbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 700

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840


Komplement- eller tillbyggnad med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

16 050 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr


Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg